Efdal Sevinçli

24 Haziran 1949’da Turgutlu’da doğdu. İlkokulu Soma’da ve Denizli / Çardak’ta (1960), ortaokulu Foça’da (1963), liseyi Karşıyaka Erkek Lisesi’nde (1967) okudu.1964 yılından beri, görev ayrılıkları dışında, Karşıyaka / İzmir’de yaşıyor.

A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Edebiyatı Kürsüsü’nden 1972 yılında, “Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın İlk On Romanında Dil ve Üslup” adlı lisans teziyle mezun oldu.

1972-1980 yıllarında Adana, Manisa, Menemen ve İzmir’de liselerde, 1978 – 1979 arasında İzmir Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nde çalışan Sevinçli; 1980-1998 yıllarında da Dokuzeylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları (Tiyatro) Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. “Namık Kemal ve Tiyatro” başlıklı yüksek lisans teziyle 1985’te, “Bilim Uzmanı”; “Görüşleriyle, Uygulamalarıyla Bir Tiyatro Adamı Olarak Muhsin Ertuğrul” adlı teziyle 1989’da, “Doktor” sanlarını aldı. Türk Tiyatrosu Tarihi ile Dramatik Yazarlık, Yazınsal Metin Çözümlemesi vb. derslerini okuttu. Şubat 1998’de kendi isteğiyle emekli oldu.

Nisan-Haziran / 1998 arasında Paris’te, Nationale Bibliotheque’de, “sûr-nâme” yazmalarımız üstüne bir araştırma yaptı. 1582, 1675, 1720 ve 1724 şenliklerine ilişkin sûr-nâmelerle ilgili metin ve inceleme çalışmalarını yayın aşamasına getirdi.

KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi’nden gelen teklif üzerine, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde, öğretim üyesi / bölüm başkanı olarak Ocak 1999’dan Ağustos 2002’ye değin çalıştı. Yeni Türk Edebiyatı, Yazılı Anlatım Teknikleri (Kompozisyon), Osmanlıca vb. derslerini verdi. Üniversite adına üç yıl Lefke Edebiyat Buluşması etkinliğini düzenledi ve Lefke Türküsü adlı dergiyi yayına hazırladı.

2002-2007 yıllarında, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Tiyatro / Sahne Sanatları Bölümünde, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Tiyatro Eleştirisi, Cumhuriyet Döneminde Tiyatro Eleştirisi, Osmanlı Şenlikleri vb. derslerini yüksek lisans ve doktora programlarında verdi.

1974 yılından beri çeşitli sanat ve edebiyat dergilerinde, edebiyat, halkbilimi, dil, tiyatro konularında makaleleri, incelemeleri yayımlanan Sevinçli, İzmir’de çıkan Dönemeç (1977-1981) ile Ünlem (2004-2007) adlı sanat dergilerinin yazı kurulu üyesiydi.

2005-2011 yılları arasında, İzmir / Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görev aldı. İletişim ve Sanat Tasarım Fakültelerinde, Senaryo Yazarlığı, Yazılı Anlatım Teknikleri, Metin Yazarlığı vb. derslerini okuttu.

İzmir Ansiklopedisi’nin yayın kurulunda görev aldı. İzmir’de Kültür / Sanat cildinin editörlüğünü yaptı. İzmir’de Tiyatro Yaşamı ve İzmir Basın Tarihi bölümlerini yazdı.

Şu günlerde, yazıevinde, daha doğru söylersek, “ev üniversitesinde, sürekli kadroda”, edebiyat ve tiyatro tarihinin dehlizlerinde gezinerek üretmeye çalışıyor…

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) ile Dil Derneği üyesi olan Sevinçli, İzmir’de Tiyatro adlı kitabıyla Özdemir Hazar Yerel Tiyatro Ödülü’yle (İzmir-2001), yazı-n yaşamının 40. yılında, Dil Derneği’nin İzmir Özel Ödülü’yle (Eylül-2014), Yeni Tiyatro Dergisi’nin 2017 Emek Ödülü’yle onurlandırıldı.

Kitapları

1- Meşrutiyetten Cumhuriyete Sinemadan Tiyatroya Muhsin Ertuğrul, İstanbul, Broy Yayınları, 1987.

2- Muhsin Ertuğrul, Benden Sonra Tufan Olmasın / Anılar, İstanbul, Dr. N. Eczacıbaşı Vakfı Yayınları, 1989. (Düzenleme: Prof .Dr. Ö. Nutku, Doç. Dr. M. Tuncay, Dr. E. Sevinçli).

3- Görüşleriyle Uygulamalarıyla Muhsin Ertuğrul, İstanbul, Arba Yayınları, 1990.

4- Hüseyin Rahmi Gürpınar / Yaşamı – Yapıtları – Sanatı, İstanbul, Arba Yayınları, 1990.

5- Namık Kemal ve Tiyatro, İzmir, D.E.Ü. G.S.F. Yayınları, 1992. (II. baskıya hazır).

6- İzmir’de Tiyatro, İzmir, Ege Yayınları, 1994. (II. baskı, İzmir, İBB Yayınları, 2002).

7- Eleştirmen Gözüyle-I- (Türk Tiyatrosu Eleştiri Seçkisi), İstanbul, Kültür Bak.Yayınları, 1995.

8- Bizans Söylenceleriyle Osmanlı Tarihi / Yusuf bin Abdullah – Târih-i Âl-i Osmân, Haz.: Efdal Sevinçli, İzmir, Dokuzeylül Yayınları, 1997.

9- Karagöz Evleniyor, Anonim, Haz. : E. Sevinçli, İzmir, Egetan Yayınları, 2010.

10- Karagöz Mutfakta, Anonim, Haz. : E. Sevinçli, İstanbul, Çiya Yayınları, 2010.

11- II. Meşrutiyet’i Yeniden Düşünmek *(Ortak Kitap), “II. Meşrutiyet Döneminde Siyasal / Belgesel Tiyatro ve İlginç Bir Yazar Örneği: Doktor Kâmil Bey ve Oyunları”, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2010, ss.141-171.

12- Şemikler… Şemikler, İstanbul, Heyamola Yayınları, 2011.

13- Gölgedeki İzmir Yazıları, İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı, 2012.

14- Suat Taşer, Konuşma Eğitimi (Yayına Hazırlayan: E. Sevinçli, İstanbul, Pegasus Yayınları, 2012.

15- Celebration, Entertainment and Theatre in the Ottoman World *(Ortak Kitap), Ed. Suraiya Faroqhi and A.Öztürkmen, “Festivals and their Documentation: Surnames covering the Festivities of 1675 and 1724”, London-New York- Calcutta, Seagull Books, 2014, ss. 186-207.

16- Turgut Özakman’ı Anma Semineri /1-2 Nisan 2014-*(Ortak Kitap), “Turgut Özakman’ın Romanları-Romancılığı”, Ankara, Bilgi Yayınevi, 2015, ss.112-161.

17- Moralızade Vassaf Kadri, Çakıcı’nın İlk Kurşunu(1909), (Oyun), Haz.: E.Sevinçli, İstanbul, Yaba Yayınları, 2015.

18- Leblebici Horhor’un 140 Yıllık Serüveni, İzmir, Opus Kitap, 2016.

19-İzmir Basın Tarihi / Gazeteler, Dergiler, İzmir, İBB Kent Kitaplığı, 2019.