Oğuz Adanır

Düşünce yapısı 14

Burnunun ucundan ötesini zor görebilen insan sayısının hiç de az olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. İnsanların geçici, ülkelerin ya da vatanların kalıcı olduğunu anlamaktan...

Düşünce yapısı 13

Hiçlik, bir hiç olmak konusuyla ilk kez ergenlik, ilk gençlik yıllarımda ilgilendiğimi sanıyorum. Bunun Nietzsche okumakla mı yoksa lisede yaklaşık iki yıl yan yana...

Düşünce yapısı 12

Sağduyulu cahiller bilmediklerinin bilincinde olduklarından bilenlere en azından kulak verirler. Oysa bilmediğini bilmeyen ve sağduyudan yoksun çok sayıda yarı aydın her konuda bilgiçlik taslayabilir....

Düşünce yapısı 11

Kişinin din görevlisi ya da yetkilisi olmayı başarmadan önce insan olmayı başarması gerekir. İnsan olabilmek, insani değerlere sahip olmak o kadar kolay bir iş...

Kalıcı demokrasi kültürü 15

Gerek tek tanrılı dinler gerek başka inanç sistemleri kibir, gurur, haset, ihtişam, israf, vs gibi duygu ve davranışları binlerce yıldan bu yana mahkum ettikleri...

Kalıcı demokrasi kültürü 14

Bir yurttaş olarak özellikle çalışanların yüzde yetmişini oluşturan ancak ulusal gelirin yaklaşık yüzde otuzuna sahip insanların ödedikleri vergiler sayesinde yaşamımı sürdürdüğümün bilincindey(d)im. Benim maaşımdan...

Düşünce yapısı 10

Önemli toplumsal olaylar kolektif tarihe mal olur ve kolay kolay unutulmaz. Bu olaylar çok sık olmasa da kimi zaman kendilerine rağmen çok ilginç ve...

Düşünce yapısı 9

Yaşam iyiden iyiye tatsız tuzsuz bir hal aldı, içinden geçtiğimiz çok çalkantılı sürecin bunun en önemli nedeni olduğunu söylememizin bir önemi ya da anlamı...

Düşünce yapısı 8

Halit Ziya: "Lui Ramber, İsviçre?nin pek tanınmış ve pek muhterem ileri gelen hukukçularından? Hayatının çeyrek yüzyıla yakın bir kısmını son günlerine kadar Türkiye?de geçirmiş...

Düşünce yapısı 7

Toplumların düşünce yapılarında devrimsel nitelikte değişiklikler yapmanın basit, kısır, hamasi ideolojik söylevler çekerek gerçekleştirilemeyeceğini anlamamızı sağlayacak tarihsel bir geçmişe sahibiz. Osmanlı düzeninde genellikle Tanzimatla...

Düşünce yapısı 6

Kimseye yaranamayan çok değerli aydınlarımızdan biri olan Sabri Ülgener, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana Osmanlı Andolu toplumu üstünde belki de en önemli zihniyet/kültür araştırmalarından bir...

Düşünce yapısı 5

Yaklaşık yüz altmış, yüz yetmiş yıl önceki Osmanlı Türkiye'sinin nasıl yönetildiğine bir göz attığımızda karşımıza şu türden manzaraların çıktığını görüyoruz: "Paşa ve Bâb-ı Âli'nin yüksek...
- Advertisment -
 

Most Read