Ana Sayfa Güncel Haberler İzmir Körfezi’nin tektonik ve stratigrafik yapısı araştırılıyor

İzmir Körfezi’nin tektonik ve stratigrafik yapısı araştırılıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öncülüğünde “İzmir Körfezi’nin tektonik ve stratigrafik yapısının sismik verilerle araştırılması” projesi yürütülüyor. Proje kapsamında, deniz jeofiziği verileri ışığında İzmir iç ve dış körfezindeki aktif ve gömülü fayların varlığının, uzanımının ve Körfez’in mevcut tektonik yapısının ilk kez ortaya konulması hedefleniyor. 

Proje ekibinden Prof. Dr. Derman Dondurur, yürütülen bilimsel araştırma kapsamında çalışmaların Piri Reis adlı araştırma gemisiyle on gün süreceğini söyledi. Veri toplama çalışmasının DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Jeofiziği bölümünde görevli altı kişilik bilimsel ekip tarafından yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Dondurur, üniversitenin öz kaynaklarıyla desteklenen çalışmaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Çalışmamız kapsamında, toplam 1000 kilometre civarında sismik veri toplanması öngörülüyor. Elde edilecek yeni sismik verilerle, halen tartışmalı olan bölgenin aktif tektoniği ve fayların mekanizmalarıyla uzanımları ortaya konulacak. Projede toplanacak yüksek ayrımlı sismik veriler, İzmir dış körfezinde daha derinlerdeki gömülü fayların uzanımını ilk kez ortaya çıkaracak. Bu veri, İzmir için yapılacak deprem modellemeleri, İzmir deprem senaryosu ve deprem master planı çalışmaları için oldukça önemli ve gerçek bilgiler temin edecek.”

Prof. Dr. Derman Dondurur, İzmir metropol alanı ve çevresinin geçmiş dönemde yoğun deprem etkinliğine sahne olmuş, tarihsel dönemde 6.5 ve üzerinde depremlerin ciddi şekilde hasar verdiği birinci derece deprem bölgesi olduğunu hatırlattı. Prof. Dr. Dondurur, bölgeyi etkileyebilecek fayların varlığı, uzanımı, aktif olup olmadıkları, olası hareket mekanizmaları ve karadaki aktif faylarla olan olası ilişkisinin araştırılması ve ortaya konulmasının önem taşıdığını dile getirdi.

İzmir Körfezi’nin tektonik ve stratigrafik yapısının sismik verilerle araştırılması projesi ekibi Prof. Dr. Derman Dondurur, proje koordinatörü Arş. Gör. Dr. Aslıhan Nasıf ve ekip üyelerim Arş. Gör. Dr. Özkan Özel, Öğr. Gör. Orhan Atgın ve yüksek lisans öğrencileri Murat Ayaz ve Nesil Kaçar’dan oluştu. İzmir Körfezi’nde yürütülen ilk ve en kapsamlı deniz sismiği çalışması olarak tanımlanan projeyi yürüten uzmanlar daha önce de, İzmir Foça-Karaburun açıklarında yaptığı sismik araştırmalarla İzmir Körfezi’ndeki yeni fayların varlığını kamuoyuyla paylaşmıştı.

İLİŞKİLİ YAZILAR
- Advertisment -
 

EN ÇOK OKUNANLAR