Ana Sayfa Güncel Haberler Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları

Anayasa Mahkemesi, 6755 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un bazı madde, fıkra ve ibarelerinin ve Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti.

Anayasa Mahkemesi’nin Engin Altay, Levent Gök ve Özgür Özel ile birlikte 121 Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin başvurusu üzerine verdiği 2017/21 esas ve 24/12.2020 tarihli 2020/77 sayılı kararı 08 Nisan 2021 Tarihli ve 31448 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Anayasa Mahkemesi, söz konusu yasanın “Alınan tedbirler” başlıklı ikinci maddesinin dördüncü fıkrasının Anayasa’ya aykırı bulunan birinci cümlesinin oy çokluğuyla, ikinci cümlesinin de oy birliğiyle iptaline karar verdi. Cümleler şöyle:

(4) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olan ve ekli (2) ve (3) sayılı listelerde yer almayan özel radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete ve dergiler, yayınevi ve dağıtım kanalları, ilgili bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine ilgili bakan onayı ile kapatılır. Bu fıkra kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşlar hakkında da üçüncü fıkra hükümleri uygulanır. 

Anayasa Mahkemesi, 6755 Sayılı yasanın “Soruşturma ve kovuşturma işlemleri” başlıklı üçüncü maddesinin “ç) Tahliye talepleri en geç otuzar günlük sürelerle tutukluluğun incelenmesi ile birlikte dosya üzerinden karara bağlanır” bendinde yer alan “dosya üzerinden” ibaresini Anayasa’ya aykırı bularak oy birliğiyle iptaline karar verdi. 

Mahkeme, yasanın üçüncü maddesinin “l) Müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının kararıyla kısıtlanabilir” bendinde yer alan “Cumhuriyet savcısı kararıyla” ibaresini de Anayasa’ya aykırı bularak oy birliğiyle iptaline karar verdi. 

Anayasa Mahkemesi, 6755 sayılı yasanın “Yürütmenin durdurulması” başlıklı 38. maddesinin oy çokluğuyla iptaline karar verdi. İptal edilen madde şöyle:

“MADDE 38- (1) Olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.”

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments