Ana Sayfa Güncel Haberler Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım ücretsiz olacak

Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım ücretsiz olacak

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik önlemler kapsamında hizmet veren tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. Sağlık personeli, görevli olduğu ya da görevlendirildiği yerde bulunan kamu sosyal tesislerinden bedelsiz ya da indirimle yararlanabilecek.

28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı bakanlar kurulu kararına geçici madde eklenmesini öngören Cumhurbaşkanlığı kararı 24 Mart 2020 tarih ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Sağlık çalışanlarına 4736 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un birinci maddesinin birinci fıkrasından bağışıklık getiren karar şöyle:

“MADDE 1- 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 78- COVID-19 salgın hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında; sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlanmada, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden yararlanmada, 31/5/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil), 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

Birinci fıkra kapsamındaki sağlık personelinden, mesai kaybını önlemek, zaman tasarrufu sağlamak ve yapılacak çağrılara süratle icabet etmek amacıyla görevli olduğu sağlık kuruluşuna yakın bulunan kamu sosyal tesislerinden yararlanmak isteyenler ile görevli olduğu sağlık kuruluşundan başka bir yere görevlendirilenler, kamuya ait sosyal tesislerden yararlanmada, 31/5/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil), 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”

4736 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un birinci maddesinin birinci fıkrası şöyle:

“Madde 1 – Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna tâbi kuruluşlar ve özel hukuk hükümlerine tâbi, kamunun çoğunluk hissesine sahip olduğu kuruluşlar, kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı iş yerleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz.”

İLİŞKİLİ YAZILAR
- Advertisment -
 

EN ÇOK OKUNANLAR