Ana Sayfa Güncel Haberler TÜİK "İstatistiklerle Gençlik, 2012"yi yayınladı

TÜİK “İstatistiklerle Gençlik, 2012″yi yayınladıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” nedeniyle “İstatistiklerle Gençlik, 2012”yi yayınladı. Yayında, ülkemizdeki genç nüfusun (15-24 yaş grubu) temel özelliklerini ortaya koyan istatistiklere yer verildi.

TÜİKten yapılan açıklamayagöre, ülkemizin toplam nüfusu 2012 yılı sonunda 75 milyon 627 bin 384 kişi. Bunun yüzde 16,6’sını (12 milyon 591 bin 641 kişi) gençler oluşturuyor. 1935 yılında yüzde 15,1 olan genç nüfus oranı, 1980-2000 yılları arasında ortalama olarak yüzde 20 iken bu yıldan sonra azalma eğilimi gösteriyor.

Genç nüfusun yüzde 51,1‘ini genç erkekler, yüzde 48,9’unu ise genç kadınlar oluşturuyor. Nüfus projeksiyonlarına göre, 2023 yılında genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 15,1’e, 2050 yılında yüzde 11,7‘ye, 2075 yılında ise yüzde 10,1’e düşeceği tahmin ediliyor.

Seçilmiş ülkelere göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı incelendiğinde, 2011 yılında 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oranının yüksek olduğu ülkelerden birinin Türkiye (yüzde 16,8) olduğu görülüyor.

Yükseköğretimde net okullaşma oranı (18-22 yaş grubu) yüzde 35. Yükseköğretimde 2011/2012 akademik yılında net okullaşma oranında cinsiyete göre fark görülmüyor. Yükseköğretime devam eden gençlerde (16-24 yaş grubu) cinsiyetler arasında en önemli fark, önlisans programında görülüyor.

Lisans, lisansüstü ve tıpta uzmanlıkta 2011/2012 akademik yılında belirgin cinsiyet farkı görülmezken, cinsiyet farkı en çok önlisans eğitiminde görülüyor. Örgün önlisans programında genç erkekler (yüzde 62,5), açık öğretim ön lisans programında ise (yüzde 62,1) genç kadınlar daha fazla.

2012 yılında toplam nüfusun işgücüne katılım oranı yüzde 50, işsizlik oranı yüzde 9,2 ve tarım dışı işsizlik oranı yüzde 11,5 iken, gençlerde işgücüne katılım oranı yüzde 38,2, işsizlik oranı yüzde 17,5 ve tarım-dışı işsizlik oranı ise yüzde 20,8. İşsizlik oranı genç erkeklerde yüzde 16,3, genç kadınlarda ise yüzde 19,9. Tarım dışı işsizlik oranı ise genç erkeklerde yüzde 18,4, genç kadınlarda yüzde 26,1.

Ülkemizde genç nüfusun yüzde 14,2‘si evli. 2012 yılında genç erkeklerin yüzde 5,5‘i, genç kadınların ise yüzde 23,2’si evli. Genç nüfusun evlenme oranı yıllara göre düşme göstermekle birlikte, evlenmede cinsiyetler arası fark hala çok yüksek. Ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 26,7, kadınlar için 23,5.

Son 12 ay içinde eşinden ya da birlikte yaşadığı kişiden fiziksel ya da cinsel şiddet görmüş kadın oranı 13,7 iken bu oran genç kadınlarda yüzde 21,3.

2012 yılında gençlerin vücut kitle indekslerine göre yüzde 69,2’sinin normal değerlerde olduğu görülüyor. Gençlerin, yüzde 14,8’i fazla kilolu, yüzde 3,8’i obez iken yüzde 12,2’si düşük kilolu.

2012 yılında, genç erkeklerin internet kullanım oranı yüzde 80,6, genç kadınlarda bu oran yüzde 55,4.

Gençlerin yüzde 69,6’sı, 2011 yılında mutlu olduğunu belirtirken, bu oran 2012 yılında 5 puan düşerek yüzde 64,6 oldu. 2011 yılında gençlerin yüzde 5,4’ü mutsuz olduğunu beyan ederken, 2012 yılında bu oran yüzde 9,4’e yükseldi.

Genç erkeklerin yüzde 83,2’si 2012 yılında umutlu olduğunu belirtirken, genç kadınların yüzde 84,2’si umutlu olduğunu bildirmiş. Umut oranı 25 ve daha üstü yaştaki yetişkinlerde, gençlere oranla daha düşük.

Yetişkinlerin yüzde 53,3’ü diğer insanların aile yaşam biçimlerine önem verirken, gençlerde bu oran yüzde 50,9. Aile yaşam biçimine verilen önem yüzde 50,4 ile gençlerde ikinci sırada yer alırken, yetişkinlerde insanların arkadaş çevrelerine verilen önem yüzde 49,7 ile ikinci sırada.
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments