İsimleri yeter…

Sermaye koyarlar.
İstihdam yaratırlar.
İhracatı geliştirir, ekonomik büyüme sağlarlar.
Adı üzerinde her biri işinin adamı, sanayinin kılcal damarıdır.

***

SİAD olarak örgütlenmişlerdir.
Düşüncesine, sektörüne, beldesine göre her birinin farklı bir ismi vardır.
Müstakil olanlar MÜSİAD
Birleşik olanlar BİRSİAD
Hür olanlar HÜRSİAD
Tüm olanlar TÜMSİAD
En büyük patronların ise TÜSİAD.

***

Yaptıkları işe göre ise;
Ev tekstilcileri TETSİAD
Cam geri dönüşümcüleri CAMSİAD
Gemi inşacılarıGİRSİAD
İkitelli’de üretenler İKTİSAD’dır..

***

81 ilin dışında her ilçede vardırlar.
Torbalı’da TOSİAD
Fatsa’da FASİAD
Kemalpaşa’da KESİAD
Çiğli’de ÇİSİAD

***

Bazıları kendilerini farklıgörürler.
Üretken işadamlarıÜSİAD
Aktif işadamlarıAKTİSAD’da toplanmıştır.
Rahat sanayici ve işadamlarıderneği yoktur.
Yani RASİAD!

***

Her SİAD bölgesinde Federasyon olmuştur.
İçanadolu’da İÇASİFED
Doğu Akdeniz’de DASİFED
Batı Anadolu’da BASİFED
Marmara’da MAKSİFED.
Daha büyük düşününler de ASİAD’ı yaratmıştır.
Avrasya (Avrupa-Asya) Sanayici ve işadamları Derneği’ni.

***

Bu federasyonları toplayan konfederasyonlar da vardır.
Türk girişim ve işdünyasıkonfederasyonu TÜRKONFED
Türkiye işadamlarıve Sanayicileri Konfederasyonu TUSKON.

***

Anadolu Kaplanları olur da, ASKON olmaz mı?
Anadolu Aslanları Sanayici ve İşadamları.

***

Türkiye’de resmi 82 bin 340 dernekte, yaklaşık 8 milyon üye kayıtlıdır.
En tepedeki SİAD’lardır.
Adıyla, şanıyla, parasıyla, ağalığıyla.

***

Sanayide üretim geriledi, sekiz yıl öncesinin gerisine gitti, en büyük darbeyi de imalat ve yan sanayi yedi, dış pazarlar bitti.

***

Olsun.
Hiç konuşmasalar da; SİAD’larımız var olsun.
RELATED ARTICLES

Havale

Memleketim

Mirası yemek

Most Popular

Recent Comments