Kim, neyi sever?

Tembel yatmayı, geveze atmayı, pazarcı satmayı;
Garip sılayı, yiğit halayı, tencere kalayı;
Memur maaşı, ermiş asayı, hâkim yasayı;
Sarhoş dostunu, ayı postunu, yaşlı bastonu severmiş…

***

Ördek kazı, güzel nazı, âşık sazı;
Ana çocuğu, çoban gocuğu, yumurta sucuğu;
Ebe bebeği, kahve dibeği, çengi göbeği;
Orman çamı, kedi damı, işçi zammı severmiş…


***

Hatip lafı, suçlu affı, açıkgöz safı;
Haylaz döveni, dalkavuk öveni, hergele söveni;
Alın kelini, cömert elini, cimri dilini;
Beyaz karayı, sinek yarayı, zengin parayı severmiş…


***

Bankacı da severmiş…
Kredi kartı sayısının 44.5 milyona çıkmasını;
Banka kartının 60.5 milyonu aşmasını;
Kredi kartı ile yapılan işlemin bir yılda yüzde 31 artmasını;
Bu yapıyla, kredi kartında Avrupa’nın 3. büyük pazar olmamızı severmiş…

***

Bankalar da severmiş…
Her kredi kartıyla ayda ortalama 890 lira harcanmasını;
Her 100 alışverişten 65’inin kartla yapılmasını severmiş…

***

Çoğu uyanık, bazıları çaresiz tüketici de severmiş…
Kredi kartı borcunu ödememesini;
Hükümetin ödenmeyen borçlar için düzenlemeye gitmesini;
İcra takibine girmiş borçların 36 ay takside bölünmesini;

***

İşadamı, tüccar, esnaf da beklermiş…
110 milyar TL’yi aşan vergi, SSK, Bağ-kur borçlarının affını;
O zaman sevse de severmiş, sevmese de severmiş…
RELATED ARTICLES

Havale

Memleketim

Mirası yemek

Most Popular

Recent Comments