Ana Sayfa Kent Yazıları Saadet Erciyas Ekonomi Muhabirleri Derneği, İzmir'de, yeniden...

Ekonomi Muhabirleri Derneği, İzmir’de, yeniden…

Eylül 2006’da resmi olarak kurulan ve altı aylık süreçte mesleki dayanışma, örgütlenme adına gerçekleştirdiği çalışmalarla İzmir’in sivil toplum kuruluşları arasında yerini alan Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, 10 Mart’ta yapılan ilk genel kuruluyla yeni bir döneme girdi. Ekonomi muhabirleri, İzmir’in ekonomiyle ilgili kurum ve kuruluşlarının basın ve halkla ilişkiler biriminde görev yapan arkadaşlarımız derneğin üyeleri.

İzmir’de ekonomi muhabirlerini yeniden bir araya getirme düşüncesini ortaya atan Dünya Gazetesi Haber Müdürü Sinan Doğan’ın başkanlığını üstlendiği geçici yönetim kurulu, genel kurulda görevi yeni yönetime bıraktı. EMD İzmir Şubesi’nin genel kurulunda yapılan ve iki listeyle gidilen seçimde yeni yönetim kurulu Sedat Alp’in (Dünya) başkanlığında Murat Şahin (Yeni Asır), Ercan Sever (İGİAD – Star), Mete Tamer Omur (Referans) ve Serap Dikmen Ahmetoğlu’ndan (İTB) oluştu.

Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin www.emd.org.tr alan adlı web sitesinde Vecdi Seviğ ve Muzaffer Gençtoğan’ın kaleminden derneğin on yıllık tarihçesi anlatılıyor. Dernek kuruluş bildirimi geçici yönetim kurulunca 29 Temmuz 1987 günü imzalanmış ve yasal süreç başlamış. Derneğin ilk genel kurulu 17 Nisan 1988 günü Ankara’da TOBB’un toplantı salonunda yapılmış. Geçen sürede ortaya çıkan kimi sorunlar ve aşılmaz güçlükler nedeniyle EMD’nin ilk olağanüstü genel kurul kararı alınmış.

1 Temmuz 1989 günü Ankara Sanayi Odası Meclis Salonu’nda yapılan olağanüstü genel kuruldan sonra oluşan yeni yönetimin ilk toplantısında alınan ilk kararda “İzmir ilinde Derneği temsilen örgütlenme çalışmalarını yürütmek üzere Macit Sefiloğlu’nun yetkili kılınmasına ve yetki belgesinin gönderilmesine karar vermiştir” denilmiş.

Ekonomi muhabiri arkadaşlarımızın “yeniden” canlandırmaya çalıştığı EMD İzmir Şubesi’nin kuruluş çalışması böylelikle başlamış. Macit Sefiloğlu’nun takdirle anılacak çabaları sonucu 20 ekonomi muhabirinin üyeliğe kabul edilmesinin ardından 1989 yılının son günü alınan bir kararla, Macit Sefiloğlu, Yener Özkesen ve Cemal Tükel, EMD İzmir Şubesi’ni kurmak üzere “müteşebbis heyet” olarak görevlendirilmiş ve böylece EMD Ege Bölgesi’nde de örgütlenmesini tamamlamış.

Üye sayısını bir ara 30’lara vardıran İzmir Şubesi, ne yazık ki, üyelerin meslek içinde diğer alanlara kayması ve biraz da Genel Merkez’in bu şubeyi ayakta tutmak için yeterli çabayı gösterememesi gibi nedenlerle güçsüz kalmış. İlerleyen yıllarda şube tüzel kişiliğini sona erdirerek, yaşamını İzmir Temsilciliği olarak sürdürmüş.

EMD İzmir’e ilişkin bu bilgileri paylaşmak istedim. Çünkü yine tarihçenin anlatıldığı yazıda yer verilen, bir düşünürün dediği gibi, “insanlar kendileri kadar, bağlı oldukları örgütsel mücadelenin geçmişini de bilmek zorundadırlar. Yoksa kendilerinden sonra gelenlerin yanlışlarını da üstlenmek zorunda kalırlar”…

Yeniden oluşturulan, üyesi olduğumuz Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi’nin, kent ekonomisi ve onu yakından izleyen gazeteci arkadaşlarımın örgütlülüğü ve dayanışması adına yararlı olmasını diliyorum. Özellikle, gazetecileri bugün gazetede muhabir ama belki de yarın bir kurumda basın danışmanı olarak çalışmak zorunda kılan şu berbat ve kaygan ekonomik zeminde güçlü kılacak bir sivil toplum örgütü olmasını yürekten diliyorum.

Ve Macit Sefiloğlu’nun “Sivil toplum örgütleri üyelerin ilgisiyle beslenir” söylemine katılıyorum. Deneyimin sesine kulak vermek gerek…
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments