Ana Sayfa Kent Yazıları Saadet Erciyas Hem sivil hem örgütlü olmak

Hem sivil hem örgütlü olmak

Internet?te sivil toplum kuruluşlarına ışık tutan bir site var. www.stgp.org adresindeki bu site, 2004 yılında dernek statüsünde kurulmuş bir sivil yapı olan Sivil Toplum Geliştirme Merkezi?nin (STGM) bir yayın organı niteliğinde. ?Derneğin üyeleri, Türkiye?de sivil hayatın gelişmesinde etkinlik gösteren fikir önderleri ve sivil toplum aktivistleri? diyor sitede.

Sivil toplum örgütleri nedir, niye kurulur, kimler sivil toplum örgütüdür, sivil toplum örgütlerinde insanlar niye bir araya gelir kavramları son günlerde çokça tartışılmaya başlandı.

Söz konusu site, bu sorulara Avrupa Birliği normlarında yanıtlar veriyor. Sitede isteyen herkesin bilgisayarına indirebileceği bir dosya formatında ?Sivil Toplumcunun El Kitabı? adlı bir doküman da yer alıyor 235 sayfalık. Kitap 2002 yılında Avrupa Komisyonu desteğiyle Yerel Sivil Girişimler Programı kapsamında hazırlanmış.

Sivil toplum örgütlerinin öncelikli kuruluş amacı toplum yararı gözetmek, toplumdan alınan güçle topluma hizmet etmek. Sonrasında gönüllü olmak, varoluş nedeni ve görev tanımını net olarak yapmak, hedef, program, etkinlikler ve kaynak kullanımı konularında topluma karşı saydam olmak…

Kitabı incelediğinizde sivil toplum örgütlerinin (STÖ) ?Devletten bağımsız olmak, dürüst, âdil, saygılı, güvenilir, sorumluluk sahibi ve hesap verebilir olmak, bireysel çıkarları ön plana almamak gibi? var oluş nedenlerini de görüyorsunuz. Marka olmuş sivil toplum örgütleri?nde bu kurallara uygunluğun aynı zamanda saygınlık yarattığını da okuyorsunuz.

El kitabında 1999 yılında düzenlenen Sivil Toplum Kurulları ve Etik Sempozyumu?ndan da söz ediyor. Bu bölümde söz konusu örgütlerin devlet ilişkilerindeki etik sorunları da anlatılmış okurlara. Bir de sivil toplum örgütlerinin zaman içinde devlet kurumlarıyla gelişen ilişkilerinin olumsuz yönleri aktarılmış. Bu ilişkiler sonrası Sivil Toplum Kuruluşlarının bağımsızlığının azaldığını, içeride bürokrasiyi arttırdığına, STK tabanında saygınlık azalmasına ve hatta STK?ların başarılarının devletin kendine mal edebilmesine yol açtığına değinilmiş.

Söz konusu sitede güncel haberler bölümü de var. Benim görebildiğim birkaç örnek haber başlığı şöyle: Toplum Gönüllüleri Vakfı gençleri, gönüllü eğitimlerine davet ediyor… Denizli Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren AB Bilgi Bürosu, 22 Haziran’da bir günlük uygulamalı ?Leonardo da Vinci Programı?na Proje Hazırlama? semineri düzenledi… Avrupa Birliği MEDA (Avrupa-Akdeniz Ortaklığı fonu desteğiyle İzmir’de kurulan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Eko-tekstil Laboratuarı 29 Haziran’da törenle açıldı.

Ben güncel haberler bölümünde, gazetelerde valimizin gidişine ilişkin ilanlar veren, akın akın ziyarete giden, gözyaşları içinde, üzgün sivil toplum örgütü üyelerine ilişkin bir haber göremedim. Acaba ben mi kaçırdım diyorum?
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments