Düşünce yapısı 14

Burnunun ucundan ötesini zor görebilen insan sayısının hiç de az olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. İnsanların geçici, ülkelerin ya da vatanların kalıcı olduğunu anlamaktan aciz insanlar var. Fani canlıları çocuklarının, torunlarının, bütün bir ülkenin geleceğini ipotek altına alacak ölçüde benimseyebilen sabit…

Düşünce yapısı 13

Hiçlik, bir hiç olmak konusuyla ilk kez ergenlik, ilk gençlik yıllarımda ilgilendiğimi sanıyorum. Bunun Nietzsche okumakla mı yoksa lisede yaklaşık iki yıl yan yana oturduğum, her gün dolmuş ile Urla’dan gelip giden sıra arkadaşımı bir trafik kazasında yitirmekle mi, yoksa…

Düşünce yapısı 12

Sağduyulu cahiller bilmediklerinin bilincinde olduklarından bilenlere en azından kulak verirler. Oysa bilmediğini bilmeyen ve sağduyudan yoksun çok sayıda yarı aydın her konuda bilgiçlik taslayabilir. Bu kesimin giderek kalabalıklaşması faşist yönetimlerin tam arzuladıkları şeydir. Zira kendilerine benzeyen liderlerine körü körüne bağlanan…

Düşünce yapısı 11

Kişinin din görevlisi ya da yetkilisi olmayı başarmadan önce insan olmayı başarması gerekir. İnsan olabilmek, insani değerlere sahip olmak o kadar kolay bir iş değildir, zira insan dünyaya tüm insani donanımlara sahip bir varlık olarak gelmez. Bir bebeğin zamanla büyüyüp…

Düşünce yapısı 10

Önemli toplumsal olaylar kolektif tarihe mal olur ve kolay kolay unutulmaz. Bu olaylar çok sık olmasa da kimi zaman kendilerine rağmen çok ilginç ve ironik sonuçlar ya da düşüncelere yol açabilir. 15 Temmuz bunlardan biridir. Cemaat olarak adlandırılan kesim kime…

Düşünce yapısı 9

Yaşam iyiden iyiye tatsız tuzsuz bir hal aldı, içinden geçtiğimiz çok çalkantılı sürecin bunun en önemli nedeni olduğunu söylememizin bir önemi ya da anlamı var mı? Çocukluğumdan bu yana geçmişe bir göz attığımda 1960 darbesi ve sonrası, 12 Mart, 1974…

Düşünce yapısı 8

Halit Ziya: “Lui Ramber, İsviçre?nin pek tanınmış ve pek muhterem ileri gelen hukukçularından? Hayatının çeyrek yüzyıla yakın bir kısmını son günlerine kadar Türkiye?de geçirmiş bu kişiyi, daima Türkiye?yi pek sevmiş ve bilhassa Türkleri öteki Doğu milletleri hakkındaki fikirlerinden tamamen başka…

Düşünce yapısı 7

Toplumların düşünce yapılarında devrimsel nitelikte değişiklikler yapmanın basit, kısır, hamasi ideolojik söylevler çekerek gerçekleştirilemeyeceğini anlamamızı sağlayacak tarihsel bir geçmişe sahibiz. Osmanlı düzeninde genellikle Tanzimatla birlikte başlatılan bir değişim sürecinin ne kadar güç bir iş olduğu dönemin aydınları ve toplumu tarafından…

Düşünce yapısı 6

Kimseye yaranamayan çok değerli aydınlarımızdan biri olan Sabri Ülgener, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana Osmanlı Andolu toplumu üstünde belki de en önemli zihniyet/kültür araştırmalarından bir kısmını 1950-1990 yılları arasında yayınlamıştır. Özellikle Max Weber ve Sombart gibi Alman araştırmacılardan etkilenen ve esinlenen…

Düşünce yapısı 5

Yaklaşık yüz altmış, yüz yetmiş yıl önceki Osmanlı Türkiye’sinin nasıl yönetildiğine bir göz attığımızda karşımıza şu türden manzaraların çıktığını görüyoruz: “Paşa ve Bâb-ı Âli’nin yüksek memuru… aşırı masrafları yüzünden gelirinde açtığı gediği kapatmak için… yönetimi altındakilerin suyunu sıkar… Kötülüğün, tabir…