İzmir’e dair iki türkü

19. Yüzyıl, İzmir arkeolojisini, topografyasını ve ticaretini araştırma konusunda çok zengin bir kaynakça oluşturmaktadır. Sadece 19. Yüzyıl için dahi, \”İzmir için yabancı dilde yayınlar bibliyografyası\” hazırlansa yeridir! Neyse bibliyografya konusu bir başka yazının konusu olarak ele alınacak zaten. Dediğim gibi…

İzmir Valisi’nin ziyafet sofrası

Habsbrug Hanedanlığı ile Osmanlılar\’ın savaşları ve elçilik heyetlerinin raporlarını incelemek bile Avrupa ile Osmanlı ilişkileri konusunda önemli bir yer tutardı. Tabii bu karşılaşmaların içinde Habsburglar\’ın İstanbul\’a gönderdiği elçiler ve bu elçilerin yayınladıkları seyahatnameler başta İstanbul olmak üzere Anadolu kentleri için…

Erken Hıristiyanlık Döneminde İzmir

İlk metropolitler – ilk azizler – ilk mabetler 6-7 Şubat 2015 tarihlerinde İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu\’nda gerçekleştirilen \”1. İzmir\’in Azizleri Sempozyumu\”na tek Türk olarak katılmıştım. Sempozyumun gerek duyuru bakımından gerekse başka nedenlerle yeteri kadar İzmirlilere ulaşmadığı o tarihlerde çok…

Yerel yönetimler ve denetim

Bizim idare geleneğimizde günümüzdeki yerel yönetim anlayışının tarihi yaklaşık 150 yıl geriye doğru gitmektedir. 1864 yılındaki Vilayet Nizamnamesi ile başlayan süreçtir aslında bu geriye gidiş. Osmanlı idare geleneğinde bilindiği gibi eyalet sistemi esas olmuştur. Anadolu ve Rumeli Beylerbeyliği ile başlayan…

Yarımada, kalkınma ve çözüm önerileri

Bölgesel ve havza bazlı kalkınma stratejileri önümüzdeki dönemde önemli kalkınma yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir yanda ticarete bağlı olarak sınırlar ortadan kalkarken diğer yandan yalnızlaşan ve yerelleşen yapılar kürselleşen dünyada yalnızlığın çaresizliğini yaşıyorlar. Yerelleşmek, yerelliğin farkında olmak, yerele dönmek…