Altay Dağları’ndan Sındırgı’ya Yörükler ve halıcılık

Osmanlı döneminde Yörükler yerleştikleri yöreye veya devletin onlara verdiği görevlere göre isimlendirilirlerdi. Tarihi belgeler incelendiğinde, Sındırgı bölgesinde “Yaycıbedir” obasının bulunduğu, “Yaylakçı Yörükan Taifesinden” oldukları kaydedilmiştir. Arşiv belgelerine göre, Yaycı Yörüklerinin sadece Sındırgı’ya değil, Kırşehir, Bozok, Halep Kara Hisarı Şarki, İçel…