Muhafazakar görünmek ve modernleşmek!

Ülkemizde muhafazakarlık, konformizm gibi sözcüklerin tam olarak ne ifade ettikleri belli değildir. Tutucu sözcüğüne sözlüklerde az çok bir karşılık bulunmuş ve mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden olduğu gibi korumak isteyen kimse, muhafazakar olarak tanımlanmıştır. Bu son tanımlamadan yola…

Modern demokrasiler ve gerçek demokrasi 10

Yeryüzünde kimi toplumların diğerlerine oranla daha önce belli bir refah düzeyine ulaşmaları, oldukça önemli bireysel hak ve özgürlüklerle, kolektif yükümlülüklere sahip olmaları onları bir kereliğine hiç değişmemek üzere dünyanın en demokratik toplumları haline getirmemiştir. Zira daha önce de söylediğimiz gibi…

Modern demokrasiler ve gerçek demokrasi 8

Modern demokrasilerin kendiliklerinden ortaya çıkmadıklarını, bu konuda yaklaşık iki yüzyıl süren muazzam bir mücadele verildiğinden daha önce söz ettik. Haklar, özgürlükler için kuşaklar boyunca kan dökülmesi ve sayıları belki de yüz binleri bulan insanların zindanlarda çürümesi gerekti. Bu halklar çağdaş…