Modern demokrasiler ve dini inançlar 11

Hıristiyanlık, “din devlet değildir, devlet de din değildir” diyor. Doğru bir söz, zira Tanrı yeryüzüne üç adet kutsal kitap gönderdiği tarihlerde yeryüzünde zaten o çağın gereklerine uygun birçok devlet biçimi vardı. Bunlar tek tanrılı dinlerin ortaya çıkmasından sonra da yüzyıllar…

Muhafazakar görünmek ve modernleşmek 3

Son on, on beş yıldan bu yana özellikle kadına yönelik şiddet eylemlerindeki gözle görülür artış, toplumsal ve zihinsel yapının su yüzeyinde kalan bölümüdür. Asıl sorun sıradan bir yaşam sürdürdükleri sanılan sıradan insanların bir anda canavarlaşmalarıdır. Bu sıradan yığınlar, aysbergin suyun…

Muhafazakar görünmek ve modernleşmek 2

Daha önce gerçek anlamda muhafazakarlıktan söz etmenin ne kadar güç olduğundan söz etmiştik. Bu yazımızda bu konuyu biraz daha derinleştirerek ele almaya çalışacağız. İşe her zaman atalarımız olan ilkel toplumlardan yola çıkarak söz etmekte yarar var. İlkel toplumsal oluşumlar genellikle…

Muhafazakar görünmek ve modernleşmek!

Ülkemizde muhafazakarlık, konformizm gibi sözcüklerin tam olarak ne ifade ettikleri belli değildir. Tutucu sözcüğüne sözlüklerde az çok bir karşılık bulunmuş ve mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden olduğu gibi korumak isteyen kimse, muhafazakar olarak tanımlanmıştır. Bu son tanımlamadan yola…

Modern demokrasiler ve gerçek demokrasi 10

Yeryüzünde kimi toplumların diğerlerine oranla daha önce belli bir refah düzeyine ulaşmaları, oldukça önemli bireysel hak ve özgürlüklerle, kolektif yükümlülüklere sahip olmaları onları bir kereliğine hiç değişmemek üzere dünyanın en demokratik toplumları haline getirmemiştir. Zira daha önce de söylediğimiz gibi…

Modern demokrasiler ve gerçek demokrasi 9

Son kırk elli yıl içinde neredeyse kalıcı bir görünüm sunan çoğulcu ve temsili modern demokrasiler genellikle merkez sağ ve merkez sol olmak üzere iki ana politik parti etrafında halkalanmaktadır. Diğer politik görüşler nedense görece önemsiz sayılabilecek düzeyde oy alabilmektedir. Modern…