Yerel yönetimler, tarım ve çevre

Sağlıklı çevrede yaşam hakkı en temel insan haklarından birisidir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasamız da bu hakkı güvence altına almıştır. Bu nedenle çevre kirliliği veya sağlıksız bir çevre oluşumu esas itibariyle bir anayasa ihlali olup suç teşkil etmektedir. Belediye, kanun ve çeşitli…

Biraz Dertleşelim mi?

İnanmıyorum. Ne “sağa” ne de “sola” inanmıyorum. Ne “sağ görüşe” ne de “sol görüşe” inanmıyorum! Yaşadığımız her gün, Türkiye’ye, son 25 yıldır giydirilmeye çalışılan “gömleğin” nasıl eğreti durduğunu görüyorum ve inançlarımı hep sorgulamak istiyorum! İnsan ilişkilerimiz yozlaştı! Paradan başka “amacımız”…