Modern demokrasiler ve dini inançlar 10

Geleneksel toplumlara özgü değerler modern toplumlara özgü değerlerin yerini alabilir mi, ya da modern demokratik toplumlara özgü değerler geleneksel değerlerin yerini alabilir mi? Sorunun birinci kısmına yaşam biçimi büyük ölçüde değişen yani inanç/duygu ağırlıklı bir evrenden akıl/düşünce ağırlıklı bir evrene…

Modern demokrasiler ve dini inançlar 8

Modern demokrasiler konusunda bugüne kadar yazdığımız metinlerde zaman zaman bu düzenlerdeki olumsuzluklardan söz etmekle birlikte eleştiri konusunda bir yazı dizisine gerek olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizde çağdaşlaşma, çağdaş bir yönetim biçimine sahip olma düşüncesi N. Berkes’e göre 17. Yüzyıl’da başlamış, II. Mahmut’la…

Modern demokrasiler ve dini inançlar 6

Modern demokrasinin doğduğu ülkelere bakıldığında dini inançların bu düzenlerin varlığını tehdit etmekten uzak bir konumda bulunduğu görülmektedir. Belli bir aydınlanma sürecinden geçmiş toplumların dini inancın öteki dünyaya yönelik psikolojik içerikli bir olgu olduğunu kabul ettikleri ve içinde yaşadıkları toplumsal düzenin…

Modern demokrasiler ve dini inançlar 5

Bilindiği üzere eşitlik ve özgürlük ilkesi üstüne oturdukları söylenebilecek modern demokrasilerde inanç özgürlüğü istemek bir ayrıcalık talebinden başka bir şey değildir. Bu ayrıcalık talebi eşitlik ve özgürlük ilkesine aykırı olup, bu tür bir talepte bulunan insanların inançlarını diğer yurttaşlara dayatmak,…