İbret fotoğrafı

Tarım alanları, orman, deniz ve akarsularımız gibi mezarlarımızı da koruyamadık. Fotoğraf, İzmir’de eski bir Müslüman mezarlığında çekildi. Semti, mahallesi çok önemli değil. Aklımıza geldikçe “ecdat yadigârı” der gürleriz. Sonra ecdat yadigârı mezarların üzerine apartmanlar inşa eder yol geçiririz. Sadece yol…

İbret ve Dehşet Dolu İzmir Manzarası

İstemezdim böyle bir başlık atmayı. İnanın istemezdim… Hatalarına, yanlışlarına, yanılgılarına rağmen gazetecilik yapmaya çalışıyorum on küsur yıldır. İlk ustam rahmetli Erhan Akyıldız’dı. Bir kurban bayramı günü onun haber müdürü olduğu HBB TV’de muhabirliğe başladığımda (politik iğrençlik yüzünden TRT’de kapıya konmuştum)…

Minik ayakların cinsel cazibesi

Bugüne gelmeden önce biraz geriden alıyorum. Sabır gösterirseniz önce Çin, sonra babaannem ve ben… Onikinci Yüzyıl Çin ülkesinde kadınların ayaklarının küçük kalması için yapılan bir uygulama varmış. Daha 3-6 yaşlarındayken kız çocuklarının ayakları bezlerle sıkıca bağlanırmış büyümemesi küçük kalması için.…

Opera ve bale sanatlarının İzmir serüveni

İzmir ve çevresinde müzik geçmişine özellikle opera sanatı açısından baktığımızda; – Kanuni döneminde, 1543 yılında Fransa Kralı I. François’nın gönderdiği saray orkestrası vesilesiyle Batı müziği ile resmi temasların başlaması, – Batı notasyonu ile yazdığı “Mecmua-i saz-ü söz” adlı eseriyle tanıdığımız…

Düşünce yapısı 1

Bu başlık altında sürdüreceğimiz yazılarda sahip olduğumuz toplumsal özelliklerin belki de en önemlisi olan zihniyet/kültürden söz edeceğiz. Günümüz Türkiye\’sinin en önemli sorunu büyük bir olasılıkla budur. Kitleler çoğu kez, Baudrillard\’ın ifadesiyle değişme, gelişme, ilerleme ya da modernleşme karşıtıdırlar. Sorun kitleleri…