Düşünce yapısı – 23

1970’li yıllarda (Darağacı) Alsancak’ta Mimarlık ve Kent Planlama bölümleriyle birlikte aynı kampüste eğitime başlayan Güzel Sanatlar Fakültesi’nin iki katlı binası da depreme dayanıksızdı. Bu bağışlanmış yapının orasında burasında deprem çatlakları vardı. Daha sonraki yıllarda o bina yetmeyince bahçesine barakalar kuruldu.…

Düşünce yapısı – 22

İlkel ya da geleneksel topluluklar binlerce yıl boyunca şefler, reisler, beyler, vs tarafından yönetilirlerdi. Bu aşiret, kabile ya da boylar kandaşları olan yöneticiden memnun kalmazlarsa genellikle onu öldürüp yerine bir başkasını seçerlerdi. Kutadgu Bilig iyi bir Han olarak anılmak elindeki…

Düşünce yapısı – 21

Yaklaşık on gün önce politik yönetim hakkında görüşüne başvurulan toplumun kararının ardından çok sayıda insan elektronik haberleşme araçlarıyla sonuç hakkındaki görüşlerini yazdı ya da yorumladı. Umdukları sonucu bulamayan insanlarımız bir süre daha bu türden metinlerle oyalanacaklar ve sonunda gündelik yaşamlarına…

Düşünce yapısı – 20

Antik Çağ’da başta Akdeniz olmak üzere bütün dünyaya belli ölçüde gelişmiş bir uygarlığın maddi manevi tüm nimetlerini sunup paylaşarak önderlik eden Yunan toplumu Hıristiyanlığa geçtikten sonra bu özelliklerini büyük ölçüde yitirerek bin yıldan uzun süren bir karanlık döneme girmiştir. Özellikle…

Düşünce yapısı – 19

Geleneklerine bağlı toplumlar töreler, görenekler, ritüeller ve adetlerinin kölesidirler. Dolayısıyla dogmatik, fanatik özellikler taşıyan bir kafa yapısına sahiptirler. Geleneklerine körü körüne boyun eğen topluluklar yaşamı, doğayı, kendilerini, vs sorgulama gibi bir gereksinim duymazlar. Zira tüm soruların yanıtları atalar ya da…

Düşünce yapısı – 18

Standartları görece düşük demokrasiler ya da çağdaş bir demokratik düzene geçmeye çabalayan ülkelerde eşitlik kavramı her zaman özgürlükten önce gelmiştir. Çoğunlukla geleneksel düşünce yapısı ve davranışlardan henüz tamamıyla kurtulamamış ve sözcüğün gerçek anlamında çağdaşlaşmayı başaramamış bu toplumların özgürlük kavramını sanıldığı…

Düşünce yapısı – 17

Dünya insana kimi zaman çok can sıkıcı çoğu zamansa olağanüstü ilgi çekici bir yer olarak görünüyor. Dünya toplumlarının zaman içinde yaşadıkları serüven kimi zaman birbirinden değişik gibi görünse de çoğu zaman birbirine benziyor. Örneğin, çağının gerisinde kalanlar konusunda hemen her…

Düşünce yapısı 16 – II

Bir önceki yazımızda kara mizahın tarihsel ve toplumbilimsel özelliklerinden söz etmiş ancak konunun estetik boyutunu ihmal etmiştik. Burada daha önce aynı konuyla ilgili olarak İtalyan sineması üzerine yaptığımız ve başka bir yerde yayınlanmış uzunca bir makaleden yola çıkarak özet bilgiler…

Düşünce yapısı 15

Kara mizah modernleşmenin çağdaşıdır. İlk kez Avrupa’da modernleşme çabası içindeki Fransa, İngiltere gibi ülkelerde ortaya çıkmış ve zaman içinde modernleşmeye çalışan tüm diğer ülkelere hızla yayılarak varlığını bugünlere kadar sürdürmüştür. Kara mizahla genellikle demokratik düzenlerde ya da ilke olarak demokrasiyi…