Opera ve bale sanatlarının İzmir serüveni

İzmir ve çevresinde müzik geçmişine özellikle opera sanatı açısından baktığımızda; – Kanuni döneminde, 1543 yılında Fransa Kralı I. François’nın gönderdiği saray orkestrası vesilesiyle Batı müziği ile resmi temasların başlaması, – Batı notasyonu ile yazdığı “Mecmua-i saz-ü söz” adlı eseriyle tanıdığımız…