10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlanamıyor

5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’da değişiklik yapan 212 sayılı yasa 10 Ocak 1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu anlamda 10 Ocak 1961 tarihi Türk basınının, özellikle de çalışan gazeteciler açısından önemli günlerinden biriydi. Gazetecilerin sosyal ve ekonomik haklarının kabul edilebilir bir düzeye çıkarıldığı yasanın yürürlüğe girdiği 10 Ocak günü “Çalışan Gazeteciler Bayramı” olarak kutlanıyordu. Ancak, yasa yaptırımdan yoksundu. Siyasal iktidarların yasayı göz ardı etmeleri, yasanın yaygın uygulamadan kaldırılması sonucunu doğurdu. Özlük haklarının giderek yok edilmesiyle başlayan süreçte gazetecilerin sendikal örgütlenme hakkı da elinden alındı. Gelinen noktada, gazetecilik faaliyetlerinin suç olarak nitelendirilmesi bir gelenek haline geldi. Çalışan Gazeteciler Günü’’nün gazetecilerin sorunlarının anımsatılmasına olanak sağlaması dışında bir özelliği kalmadı. Çalışan Gazeteciler Günü’’nün geçmişte olduğu gibi bayram olarak kutlanmasını diliyoruz.
8 kez okundu.

Bir cevap yazın