İzmir Bakırçay ve İzmir Demokrasi üniversiteleri kuruldu

“İzmir Bakırçay Üniversitesi” ile “İzmir Demokrasi Üniversitesi” adıyla yeni üniversitelerin kuruluşuna ilişkin yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7 Eylül 2016 Çarşamba tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

TBMM’de 20 Ağustos 2016 günü kabul edilen 6745 sayılı kanunun 18 ve 19. maddeleriyle 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’na maddeler eklendi. Eklenen maddelerle “İzmir Bakırçay Üniversitesi” ile “İzmir Demokrasi Üniversitesi”nin kuruluşu gerçekleşti.

Ek Madde 169 ile “İzmir Bakırçay Üniversitesi” adıyla yeni bir üniversite kuruldu. Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak fen-edebiyat, iktisadi ve idari bilimler, hukuk, mühendislik ve mimarlık, sağlık bilimleri fakülteleriyle yabancı diller yüksekokulu, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokulu, fen bilimleri ve sosyal bilimler ve sağlık bilimleri enstitülerinden oluştu.

Ek Madde 170 ile “İzmir Demokrasi Üniversitesi” adıyla yeni bir üniversite kuruldu. Üniversite, rektörlüğe bağlı olarak eğitim, hukuk, fen-edebiyat, iktisadi ve idari bilimler, güzel sanatlar, mühendislik, mimarlık, sağlık bilimleri, tıp, diş hekimliği fakülteleriyle yabancı diller, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulları, meslek yüksekokulu, fen bilimleri, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri enstitülerinden oluştu.

Meclis’te 20 Ağustos 2016 günü kabul edilen tasarıyla İzmir’de kapatılan Gediz Üniversitesi yerine “İzmir Bakırçay Üniversitesi” ve İzmir Üniversitesi yerine “İzmir Demokrasi üniversiteleri kurulması yasalaşmıştı. Yasa tasarısının kabulününün ardından TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim 2016 gününe kadar tatile girmişti.
23 kez okundu.

Bir cevap yazın