Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği güncellendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaklaşık 30 yıl önce yürürlüğe giren halk kütüphaneleriyle ilgili yönetmeliği güncelledi. Bakanlığın teknolojide yaşanan gelişmelere uygun olarak hazırladığı yeni “Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği” 11 Ocak 2012 tarihi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Halk kütüphanelerinin her türlü bilgi teknolojisinden yararlanmasının alt yapısını oluşturan yeni mevzuat çalışması ile okurların elektronik bilgi ve e-devlet uygulamalarına erişebilmeleri için de ücretsiz internet hizmeti verilmeye başlandı. Vatandaşların sadece T.C. kimlik numarasını gösteren belge ile kütüphanelerden ödünç materyal alabilmelerini sağlayan bu değişiklik aynı zamanda ilk defa merkezi üyelik kavramını getirmiş oldu. Yeni uygulama ile aynı zamanda okurlar, ödünç aldıkları materyali farklı bir il halk kütüphanesine iade edebilme kolaylığına kavuştu.

Kütüphane kullanıcılarına ait bilgilerin güvenliğini de dikkate alan yönetmelikte güvenlik konusu da ilk kez yasal güvence altına alınmış oldu. Halk kütüphanelerinin engelli, hasta, yaşlı ve eve bağımlı kişiler ile ev kadınları gibi özel gruplara da hizmet sunmalarını zorunlu hale getiren 28170 sayılı “Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği” ayrıca kütüphane açma, bina, personel, donanım gibi konularda uluslararası ilke ve standartlara da ilk kez yer verdi.

Halkla ilişkilere yönelik yöntemlerin uygulaması zorunluluğunu da getiren yönetmelik aynı zamanda personelin niteliğini yükseltmek amacıyla kütüphanelerde staj, hizmet içi eğitim ve gönüllü çalışma gibi talepleri de hüküm altına almış oldu.
18 kez okundu.

Bir cevap yazın