Wuhanlı Corona

I. Oluşup ortaya çıkmasını sağlayan en uygun koşulları Wuhan kenti sunduğu için Corona’nın anavatanı Çin’dir. 21. Yüzyıl’ın maddi, teknolojik ve bilimsel açıdan en güçlü ülkesi olma yolunda hızla ilerleyen anavatanının bu tutkusuna katkıda bulunmak isteyen Corona iki ay gibi kısa…

Kent ve sanat kültürü 14

Dünyanın birçok ülkesinde turizm bir görgü ve bilgi işi olma aşamasından bir bilim olma aşamasına çoktan geçtiği için İspanya, İtalya, Fransa gibi ülkeler bu işten muazzam paralar kazanmayı başarıyorlar. Turizmi neredeyse yılın on iki ayına yaymışlar. Oysa bilime çok fazla…

Düşünce yapısı – 23

1970’li yıllarda (Darağacı) Alsancak’ta Mimarlık ve Kent Planlama bölümleriyle birlikte aynı kampüste eğitime başlayan Güzel Sanatlar Fakültesi’nin iki katlı binası da depreme dayanıksızdı. Bu bağışlanmış yapının orasında burasında deprem çatlakları vardı. Daha sonraki yıllarda o bina yetmeyince bahçesine barakalar kuruldu.…

Hocam Turgay Gönenç

Kim olursanız olun, kaç yaşında olursanız olun her zaman anne, babanızın çocuğusunuz! Yine kim olursanız olun, kaç yaşında olursanız olun her zaman hocanızın öğrencisi olarak kalırsınız! Anne, baba konusunda nasıl yapacak bir şey yoksa öğretmen konusunda da yapacak bir şey…

Düşünce yapısı – 22

İlkel ya da geleneksel topluluklar binlerce yıl boyunca şefler, reisler, beyler, vs tarafından yönetilirlerdi. Bu aşiret, kabile ya da boylar kandaşları olan yöneticiden memnun kalmazlarsa genellikle onu öldürüp yerine bir başkasını seçerlerdi. Kutadgu Bilig iyi bir Han olarak anılmak elindeki…

Kent ve sanat kültürü 13

Genellikle Amerikan şirketleri tarafından öncelikle güçlü bir sinema ve televizyon sektörüne sahip olmayan diğer ülkelerle birlikte Latin Amerika ülkelerine de dağıtılan yerli diziler bu yıl turizmimize katkıda bulundular. Çoğunlukla yoksul sayılabilecek bu ülkelerin belli bir alım gücüne sahip yurttaşlarından bir…

Düşünce yapısı – 21

Yaklaşık on gün önce politik yönetim hakkında görüşüne başvurulan toplumun kararının ardından çok sayıda insan elektronik haberleşme araçlarıyla sonuç hakkındaki görüşlerini yazdı ya da yorumladı. Umdukları sonucu bulamayan insanlarımız bir süre daha bu türden metinlerle oyalanacaklar ve sonunda gündelik yaşamlarına…

Düşünce yapısı – 20

Antik Çağ’da başta Akdeniz olmak üzere bütün dünyaya belli ölçüde gelişmiş bir uygarlığın maddi manevi tüm nimetlerini sunup paylaşarak önderlik eden Yunan toplumu Hıristiyanlığa geçtikten sonra bu özelliklerini büyük ölçüde yitirerek bin yıldan uzun süren bir karanlık döneme girmiştir. Özellikle…

Düşünce yapısı – 19

Geleneklerine bağlı toplumlar töreler, görenekler, ritüeller ve adetlerinin kölesidirler. Dolayısıyla dogmatik, fanatik özellikler taşıyan bir kafa yapısına sahiptirler. Geleneklerine körü körüne boyun eğen topluluklar yaşamı, doğayı, kendilerini, vs sorgulama gibi bir gereksinim duymazlar. Zira tüm soruların yanıtları atalar ya da…

Düşünce yapısı – 18

Standartları görece düşük demokrasiler ya da çağdaş bir demokratik düzene geçmeye çabalayan ülkelerde eşitlik kavramı her zaman özgürlükten önce gelmiştir. Çoğunlukla geleneksel düşünce yapısı ve davranışlardan henüz tamamıyla kurtulamamış ve sözcüğün gerçek anlamında çağdaşlaşmayı başaramamış bu toplumların özgürlük kavramını sanıldığı…