Ana Sayfa Güncel Haberler Su zirvesinde su yönetiminin yol haritası belirleniyor

Su zirvesinde su yönetiminin yol haritası belirleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi”, 22 Mart Dünya Su Günü’nde Fuar İzmir’de başladı. Zirvenin ilk gününde Türkiye’nin su gündemine yönelik ulusal ve uluslararası teknik sunumlar yapıldı. Etkinliği gerçekleştiren CHP’li 11 büyükşehir, 11 il belediyesinin başkanları, “Başka bir su yönetimi mümkün” diyerek su yönetiminde beş ilkesel değişiklik ve on somut adım öneren bir manifesto açıkladı. “Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi”nin ikinci gününde ise 43 masada 17 farklı konu başlığı ile Türkiye’de su yönetiminin yol haritası belirlenecek.

Tunç Soyer: İzmir’de ‘Başka bir tarım mümkün’ dedik

Toplantının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Türkiye’de son 60 yılda, Marmara Denizi’nden daha büyük sulak alan kurutulduğunu söyledi. Soyer, “Doğal karakterini koruyan, sağlıklı ve özgürce akan nehir ekosistemi neredeyse hiç kalmadı. Yeraltı suları yüzlerce metre derinlere çekildi. Ülkemiz, susuzluk ve kuralık nedir bilmezdi. Bereketli topraklarımız, kuraklık ve susuzlukla tarihinde ilk defa bu dönemde tanıştı. Her yıl bu sene suyumuz bitecek mi kaygısını taşımaya başladık” dedi.

Türkiye’nin bugün kuraklık ve susuzlukla tanışmasının nedeninin suyun yarım asıra aşkın süredir yanlış yönetilmesi olduğunu belirten Tunç Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “İklim krizi, topraklarımızdaki susuzluk tehlikesini her gün daha fazla büyütürken, bu eskimiş politikanın topyekun terk edilmesi beklenirdi. Yazık ki çağın gereğini yerine getiren yeni bir su politikası inşa etmek şöyle dursun, eski politikanın açtığı fay hatlarını daha da derinleştiren kararlar ve altındaki imzalar çoğalıyor. Daha üç gün önce, 19 Mart’ta, dünya kuraklık ve susuzlukla pençeleşirken, Türkiye’de sulak alanlarının korunmasına yönelik yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yıllardır korunan sulak alanlarda, büyük altyapı projelerine izin verildi. 2019 verilerine göre, ülkemizdeki su kaynaklarının yüzde 77’si tarımsal sulamada kullanılıyor. Çağdaş yöntemlerle yapılan tarımsal ürün modelleri, bu miktarın en azından yarısını hiç kullanmadan çok daha yüksel tarımsal ürün elde edebileceğimizi gösteriyor. Bilim, içme suyumuzu ve doğamızı koruyarak, kuraklık ve yoksullukla mücadele etmenin yol haritasını çiziyor. Hal böyleyken akılcılığını yitirmiş su politikasının doğruluğuna terk edilen Türkiye tarımı, artık bereket değil, kuraklık ve yoksulluk tohumları serpiyor. İzmir’de ‘Başka bir tarım mümkün’ diyerek bu durumu tersine çevirmeyi ve bugün güçlü bir tarım ekonomisini geliştirmeye başladık. Burada ülkemiz için susuzluğun kader olmadığını gösteren yeni ve çağdaş bir su politikası açıklayacağız. Türkiye’nin 22 belediye başkanının imza taşıyan, ‘Başka bir su yönetimi mümkün’ adlı bu ortak metin, dilerim ihtiyacımız olan şu üç duyguyu çoğaltır: Cesaret ve kararlılığımız, dipdiri yaşattığımız umudumuz, canımız gibi sahip çıktığımız birlik ve beraberliğimiz.”

17 konu 43 yuvarlak masa toplantısı

“Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi”nin ikinci gününde 43 masada 17 farklı konu başlığı ile gerçekleştirilecek toplantılardan çıkan sonuçlar, Türkiye’de su yönetiminin yol haritasını belirleyecek. 17 farklı konu başlığı ile CHP’li 11 büyükşehir, 11 il belediyesinin su ile ilgili uzmanları, bilim insanları, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, sektörel su kullanıcıları, su endüstrisinde yer alan kurumlar ve çevre örgütleri yuvarlak masa toplantılarında görüşlerini dile getirecek. Ortaya çıkan sonuçlar, uygulama adımları rehber bir kitap şeklinde bir eylem planına dönüşecek. Türkiye’de suyla ilgili idareciler, uzmanlar, kurumlar bu önerilerden ve yol haritasından yararlanabilecek.

İki oturum şeklinde düzenlenecek yuvarlak masa toplantıları, Türkiye’de ilk defa bu kadar geniş bir katılımla su ilgili sorunların tartışıldığı ve çözüm üretileceği bir platform olma özelliği taşıyor. Zirvede yuvarlak masa toplantılarında ele alınan başlıklar şöyle: “Suyun Tarımda Etkin Kullanımı ve Tarımsal Su Yönetimi”, “Endüstride Su Verimliliği ve Endüstriyel Su Yönetimi”, “İçme Suyu Sistemlerinde Su Kayıpları ve Su Kullanım Verimliliği”, “Kullanılmış Suların Yeniden Kullanımı”, “Su Odaklı Planlama, Yeşil Atyapı, Yağmur Hasadı”, “Yenilikçi Arıtma Teknolojileri”, “Yerel Yönetimler ve Su Mevzuatı, Su Yönetiminde Halkın Katılımı”, “Su Havzalarının Korunması ve İzleme”, “Su, Yaşam ve Doğa için Ekosistemler”, “Yerel Yönetimler ve Su Merkezli Kuramsal Yapılanmalar”, “Nehir Havzaları Yönetim Planları ve Yerel Yönetimler”, “Kentsel Taşkınlar ve Taşkın Yönetim Planları”, “İçme, Kullanma ve Endüstriyel Su Hizmetlerinde Ödeyebilirlik Analizleri ve Fiyatlandırma”, “Yer Altı Sularının İçme Sularında Kullanımı ve Yönetimi”, “Yer Üstü Sularının İçme Sularında Kullanımı ve Yönetimi”, “Su Kaynaklarını Enerji Kullanımında Verimlilik ve Yenilenebilir Enerji”, “Su Kaynaklarına İlişkin Projeler”.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments