Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası kadın işletmelerini destekliyor

Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti işbirliğiyle “Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı” yaşama geçiriliyor. Program neredeyse her sektörden kadın işletmelerine veya iyi iş fikirleri olan kadın girişimcilere destek oluyor. Programdan yararlanabilmek için şirketin genel operasyonel yönetim sorumluluğunun bir kadında olması gerekiyor.

Kadınların potansiyellerini açığa çıkarabilmelerini, becerilerini geliştirebilmelerini ve iş yaşamına katılımlarını teşvik eden program, “yönetim becerileri kursları”, “danışmanlık desteği”, “uzun süreli danışmanlık – koçluk”, “sektör uzmanlığı”, “finansmana erişim” ve “mentörlük” alanında destekler sunuyor.

“Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı” kadınların iş planlama, internet üzerinden pazarlama, finansal yönetim ve bilgi ve iletişim teknolojisi kullanımı gibi temel yönetim becerilerini geliştirmeleri için pratik kurslar da sunuyor. Program, kadınlar tarafından yönetilen işletmelere özel ürünler sunan bir çok yerel ticari bankayla iş birlikleri içeriyor.

Bu bankalar hakkında daha fazla bilgi https://www.ebrd.com/turkey.html alan adlı web sitesinden edinilebiliyor.