Avrupa Konseyi’nin Türkiye’ye seyahat kısıtlaması sürüyor

Avrupa Konseyi, bazı üçüncü ülkelerin sakinleri için seyahat kısıtlamalarını kaldırmaya başlamayı kararlaştırdı. Bu ülkeler arasında Türkiye yer almadı. Konsey, AB’ye zorunlu olmayan seyahatlerde geçici kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması yönünde bir öneriyi kabul etti.

Avrupa Konseyi’nin tavsiye kararındaki listede yer alan ülkeler için seyahat kısıtlamalarının kaldırılması, bu listenin gözden geçirilmesi ve duruma göre iki haftada bir güncellenmesi gerektiği vurgulandı. Tavsiye kararında belirtilen kriter ve koşullara dayanarak, 1 Temmuz 2020 gününden başlayarak üye devletlerin seyahat kısıtlamalarını kaldırmaya başlaması istenen ülkeler şunlar:

Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus, Uruguay, Çin (karşılıklılık doğrulamayla), Andorra, Monako, San Marino ve Vatikan (Bu öneri için AB sakinleri olarak düşünülmeli).

Avrupa Konseyi’nin tavsiye kararında, epidemiyolojik duruma ilişkin olarak, listelenen üçüncü ülkelerin özellikle şu kriterleri karşılaması gerektiği belirtildi:

  • Son 14 gün içinde 100 bin kişi başına düşen COVID-19 vaka sayısının AB ortalamasına yakın veya daha düşük olması,
  • Önceki 14 güne kıyasla bu dönemde yeni vakaların istikrarlı veya azalan eğilimi, test, gözetim, temas takibi, sınırlama, tedavi ve raporlama gibi konular da içinde olmak üzere var olan bilgilerin dikkate alınması,
  • COVID-19’a verilen genel yanıtın yanı sıra bilgilerin güvenilirliği ve gerekirse Uluslararası Sağlık Düzenlemeleri (IHR) kasamında toplam ortalama puanın dikkate alınması,
  • AB delegasyonlarının bu yöndeki konular hakkında sağladığı bilgilerin, karşılıklılık ve düzenli olarak ve her durum için ayrı ayrı dikkate alınması.

Seyahat kısıtlamalarının uygulanmaya devam ettiği ülkelerde, AB vatandaşları ve aile üyeleri, uzun dönemli AB sakinleri ve aile üyeleri, tavsiye kararında listelenen önemli bir işlevi veya ihtiyacı olan yolcular, Schengen ile ilişkili ülkeler (İzlanda, Lichtenstein, Norveç, İsviçre) kısıtlamalardan muaf tutulacak.

Konseyin tavsiye kararının yasal olarak bağlayıcılığı bulunmuyor. Üye ülkelerin yetkilileri, tavsiye kararının içeriğini uygulamaktan sorumlu. Tam şeffaflıkta listelenen ülkelere yalnızca seyahat kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılabiliyor.

Bir üye devletin koordine edilmeden, karar verilmeden önce, listelenmemiş üçüncü ülkeler için seyahat kısıtlamalarını kaldırmaya karar vermemesi gerektiği hatırlatılan kararda şöyle denildi:

“Üçüncü ülke listesi iki haftada bir gözden geçirilmeli ve yukarıdaki kriterlere göre yapılan genel bir değerlendirmenin ardından Komisyon ve ilgili AB ajansları ve hizmetleri ile yakın istişarelerden sonra Konsey tarafından güncellenebilir.

Seyahat kısıtlamaları, bazı koşullardaki değişikliklere ve sonuç olarak epidemiyolojik durumun değerlendirmesine göre listelenmiş belirli bir üçüncü ülke için tamamen veya kısmen kaldırılabilir veya yeniden getirilebilir. Listelenen bir üçüncü ülkedeki durum hızla kötüleşirse, hızlı karar alma uygulanmalıdır.”

Avrupa Birliği Komisyonu, 16 Mart 2020’de üçüncü ülkelerden AB’ye zorunlu olmayan tüm seyahatlerin bir ay süreyle geçici olarak kısıtlanmasını öneren bir bildirimi kabul etmişti. AB devlet veya hükümet başkanları 17 Mart’ta bu kısıtlamayı uygulamayı kabul etmişti. Seyahat kısıtlaması sırasıyla 8 Nisan 2020 ve 8 Mayıs 2020’de bir ay daha uzatılmıştı.

11 Haziran’da Komisyon, kısıtlamanın 30 Haziran 2020’ye kadar uzatılmasını öneren ve 1 Temmuz 2020’den başlayarak AB’ye zorunlu olmayan seyahat kısıtlamasının kademeli olarak kaldırılması için, üye devletler arasında uygulanacak kriter ve metodoloji konusundaki yaklaşımı belirleyen bildiriyi kabul etmişti. .