İZFAŞ dijital fuarcılık yazılımı için ihaleye çıktı

Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin küresel ticareti üzenindeki olumsuz etkisi sektörleri dijital ticarete ve fuarcılığa yöneltti. İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. AŞ (İZFAŞ) dijital fuarcılık yazılımı satın almak için ihaleye çıktı. Yazılım ihalesi 25 Haziran 2020 günü saat 14.00’te İZFAŞ Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar elde ya da iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilecek.

İhaleyle ilgili ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilecek. İhale, açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacak. İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. Açık usulde yaplacak ihaleye katılmak isteyen yerli isteklilere ihalenin tamamında yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

İhaleye katılmak isteyenler işin tamamı için teklif verecek. İstekliler, teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek. Teklifler ihale tarihinden başlayarak 90 takvim günü geçerli olacak. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemeyecek. İhalede elektronik eksiltme yapılmayacak.

Dijital fuarcılık yazılımı sözleşmenin imzalanmasını izleyen bir ay içerisinde teslim edilecek. Yazılımın teslim süresi sonrası 12 ay süresince bakım onarım, geliştirme ve işletme işleri yüklenici tarafından yapılacak. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamayacak.

İZFAŞ’ın Sanal fuarcılık hamlesi:

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi katılımı İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret AŞ (İZFAŞ) işbirliğiyle ayakkabı ve saraciye sektörlerine yönelik ilk sanal fuarı 01 – 03 Haziran 2020 günleri arasında Shodex2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı adıyla düzenlenmişti. İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, fuara ilişkin görüşlerini dile getirirken şunları söylemişti:

“Pandemi bütün dünyadaki ticari dinamikleri temelden değiştirdi ve bu değişiklik çok kısa bir sürede gerçekleşti. Uluslararası fuarların ertelenmesinin küresel tedarik zincirindeki etkileri açıkça hissedildi. Bu süreçte, uluslararası ticaret küresel zincirle birbirine bağlı olduğu için devam ediyor. Bizler de uluslararası seyahatlerin olmadığı ve fuarların düzenlenemediği bu dönemde ticareti nasıl devam ettirebileceğimizi düşündük ve teknolojiye daha fazla ağırlık verdik. Online fuarcılık çalışmaları son zamanlarda dünya fuarcılık gündemine oturdu. Ar-Ge çalışmaları hızlandı ve bunu sektöre adapte edecek ara çözümler kullanılmaya başlandı. Biz de İZFAŞ olarak bu konu üzerinde önemle duruyoruz.”

555 kez okundu.