Sanal ticaret, dijital fuar ve e-ticaret sitelerine üyelik desteklenecek

Sanal ticaret, dijital fuar ve e-ticaret sitelerine üyelik desteğine ilişkin “pazara girişte dijital faaliyetlerin desteklenmesi” hakkında 2573 sayılı cumhurbaşkanı kararı 27 Mayıs 2020 Çarşamba tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararın uygulama usul ve esaslarını düzenleyen genelgedeki koşulları taşıyan ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylanan e-ticaret sitelerine bireysel üyeliklere ilişkin giderler yüzde 60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8 bin liraya kadar desteklenecek. Şirketler, bu destekten en fazla üç e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla iki yıl süresince yararlanabilecek. E- ticaret sitelerine destek oranı, 31 Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek üyelik giderleri için yüzde 80 olarak uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı’nın eşgüdümünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ihracatçı birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatiflerince düzenlenen sanat ticaret heyeti faaliyetleri yüzde 50 oranında ve etkinlik başına 50 bin ABD Doları desteklenecek.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen, işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair genelgede belirtilen giderler yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 100 bin ABD Doları’na kadar desteklenecek.

506 kez okundu.