İş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri uzaktan eğitilecek

İş güvenliği uzmanlığı ile işyeri hekimliği eğitim programlarının teorik kısımları uzaktan eğitimle verilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te öngördüğü değişiklikler 16 Nisan 2020 Perşembe tarihli ve 31101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliklere “Salgın hastalık ve doğal afet gibi mücbir sebepler nedeniyle iş güvenliği uzmanlığı eğitim programının teorik kısmının tamamının uzaktan eğitim ile verilmesine karar vermeye bakanlık yetkilidir. Bu karar İSG-KATİP üzerinden ilan edilir” ve “Salgın hastalık ve doğal afet gibi mücbir sebepler nedeniyle işyeri hekimliği eğitim programının teorik kısmının tamamının uzaktan eğitim ile verilmesine karar vermeye Bakanlık yetkilidir. Bu karar İSG-KATİP üzerinden ilân edilir” fıkraları eklendi.

Bunları da sevebilirsiniz