Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan “mücbir sebep” tebliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan önlemlerden doğrudan etkilenen yükümlülerin “mücbir sebep” hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin tebliği yayımladı. 24 Mart 2020 tarihli ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 518 no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca şu yükümlüler için mücbir sebep hali ilan edildi:

  • Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler.
  • 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenler.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe ulaşmak için tıklayın…

365 kez okundu.