Sokağa çıkma yasağında ayrıcalıklar getirildi

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağına ayrıcalıklar getirdi. ikametlerinden ayrılmalarına yasaklama, kısıtlama getirilenler arasında kamu görevi yürütenler ve hizmetine ihtiyaç duyulacak kişilere ayrıcalık tanınması öngörüldü.

İçişleri Bakanlığı’nca valiliklere gönderdiği genelgeye göre, yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında kanser hastaları ve organ nakli olanlar dışında, ihtiyaç duyulacak kişilere ayrıcalık tanınacak. Bu kişiler, “başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri kamu görevlileri, kamu hizmeti yürütenlerle eczacılar” olarak sıralandı.

Söz konusu genelge kapsamında olan vatandaşlardan yasakların yürürlüğe girmesi ile kendi ikameti dışında bir yerde olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi/evden çıkması zorunlu olanlar 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden istemlerini iletebilecek. Bu istemler valilik/kaymakamlıklarda oluşturulan vefa iletişim merkezlerini tarafından izlenecek. Uygun görülenler için tarih, zaman, güzergah ve seyahat edenlerin açık kimlikleri belirtilerek seyahat belgeleri düzenlenecek ve kolluk birimleri tarafından istemde bulunanlara teslim edilecek.

Kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması süreci vali/kaymakamların başkanlığında oluşturulan vefa koordinasyon grubu tarafından yönetilecek. Bu grubun kararı, görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşu yardım faaliyeti gerçekleştiremeyecek. Valilik ve kaymakamlıklarımız tarafından bu kapsamda görevlendirilecek tüm kamu/sivil tüm görevlilere görev belgesi/yaka kartı düzenlenecek, bu görevlilerin isimleri görev alanları ilgili mahalle muhtarlarıyla paylaşılacak.

Tek başına yaşayan, herhangi bir yakını olmayan, sokağa çıkması kısıtlanan, yasaklanan, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zorunlu/temel ihtiyaçları valilikler ve kaymakamlıklar tarafından oluşturulacak “açık kapılar vefa iletişim merkezi” tarafından karşılanacak. Bakanlık, bu birime ilişkin yazılımı tüm ilçelere yaygınlaştıracak.