Enfeksiyonla ilgili herşey BUHASDER Kongresi’nde tartışılacak

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) tarafından düzenlenen BUHASDER Kongresi 8. Tepecik Enfeksiyon Günleri, 16 – 20 Ekim 2019 tarihlerinde Selçuk’ta gerçekleşecek. Başkanlığını Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları, İmmuoloji, Alerji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse’nin yapacağı kongrede enfeksiyon hastalıkları ve immünolojiye ait önemli konular, yeni gelişmeler tıbbın farklı bilim dallarından katılımcılarla tartışılacak.

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce desteklenen kongreye İtalya, Balkan ülkeleri ve Afrika’dan bulaşıcı hastalıklar ve enfeksiyon konularında deneyimli bilim insanları da katılacak. Selçuk’ta Palm Wings Ephesus Hotel’de gerçekleştirilecek kongrede ayrıca HIV enfeksiyonları, salgın yönetimi, yoğun bakımda hasta bakımı, antibiyotik yönetimi, fungal enfeksiyon yönetimi, dezenfeksiyon – sterilizasyon ve istatistik konularında kurslar düzenlenecek.

İyilik bulaştıran dernek: BUHASDER

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse, “dayanışma, gönüllülük, yardımlaşma ve özveri ile daha güzel bir dünya” düşüncesiyle yola çıktıklarını söyledi. Hastalıkların bulaşmasını önlemenin derneğin temel çıkış noktasını oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Köse, kongreye ilişkin şu bilgileri verdi:

“BUHASDER, kurulduğu günden bu yana güzelliklerin ve iyiliklerin bulaşmasına da bir kapı aralama gayreti içinde olmuştur. ‘Biz Anadolu’yuz’ sözünün taşıdığı dayanışma ruhundan da esinlenerek, bu yılki kongremizi Anadolu Narı’nın simgelediği bereket ve yenilenme ile özdeş tutarak düzenliyoruz. Kongrede düzenlenecek olan paneller, konferanslar ve olgu sunumları ile enfeksiyon hastalıkları ve immünolojiye ait önemli konular güncel bilgiler ışığında, tıbbın farklı bilim dallarından katılımcılar ile tartışılacak.”

Enfeksiyonla ilgili güncel konular ele alınacak

Bu yıl sekizincisi düzenlenecek Tepecik Enfeksiyon Günleri’ndeki oturumlarda ele alınacak ana konular şunlar:

“Anneden Bebeğe Geçen Enfeksiyonlar”, “Aşılama”, “Biyolojik Ajan Sonrası Gelişen Enfeksiyonlar”, “CMV”, “Diyabetik Ayak İnfeksiyonları”, “El Hijyeni”, “Enfeksiyon İstatistiği”, “Enfeksiyon ve İmmunoloji”, “Fungal Enfeksiyonların Yönetimi”, “HIV ve AIDS”, “İklim Değişikliği ve Enfeksiyonlar”, “İlaca Dirençli Patojenler ve Kontrolü”, “Kadın Sağlığı”, “Kronik Hepatitte Tanı ve Tedavide Yenilikler”, “Nobel Ödülleri”, “Olgularla Hepatit B ve C”, “Özel Konakta Fungal Enfeksiyonlar”, “Salgın Yönetimi”, “Sepsis”, “Toplum Kaynaklı Enfeksiyonlarda Antibiyotik Kullanımı”, “Transplant Enfeksiyonları”, “Tüberküloz”, “Viral Hepatitler”, “Viral Solunum Yolu Enfeksiyonları”, “Yoğun Bakım Enfeksiyonları”

Kongrenin bilimsel programı “Kanser İmmünoterapisi” ve “2018 Nobel Tıp Ödülü’nün Önemi” konulu açılış konferansıyla başlayacak. Düzenlenecek oturumlarda “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Enfeksiyon Hastalıkları ile Savaşım”, “İklim Değişikliği ve Enfeksiyonlar”, “Enfeksiyon Hastalıklarının Hukuki Boyutu”, “Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarına Multi-Disipliner Yaklaşım”, “Enfeksiyon Hastalıkları ve Kan Bankacılığı”, “Enfeksiyon Hastalıklarına Global Bakış”, “HIV Tedavisi ve Direnç”, “Bakteriyel Enfeksiyonların Tedavisinde Antibiyotik Dışı Uygulamalar”, “Aşı Yanıtsızlığı Önemi ve Nedenleri”, “Sivil Toplum Kuruluşları ve Kadın Sağlığı”, “Afet ve Kriz Durumlarında Enfeksiyonlara Yaklaşım”, “Viral Hepatit B”, “Sepsis”, “Tüberküloz”, “Göç ve Enfeksiyon”, “Akılcı Antibiyotik Kullanımı” gibi konulara ilişkin bilgiler paylaşılacak.

Kongrenin son günü bulaşıcı hastalıklar ve koruyucu hekimlik alanında yapılan çalışmaları ödüllendiren Tülay Koçoğlu Teşvik Ödülü ile bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde hizmet veren bilim insanlarına verilen Hasan Basri Karahan Hizmet Ödülleri de sahiplerini bulacak.

BUHASDER Bulaşıcı hastalıklara karşı eğitim veriyor

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) 2008 yılında toplumsal bir sorun olan bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve etkisinin en aza indirilmesi için, tıbbi ve sosyal çalışmalar yapmak, projeler oluşturmak, eğitim faaliyetleri ve organizasyonları düzenlemek amacıyla kuruldu. Dernek, bulaşıcı hastalık riski bulunan kişi, topluluk ve bölgelere yönelik önleyici ve koruyucu sağlık ve eğitim hizmeti sunmak için çalışmalar yapıyor. Dernek kurumlarda, okullarda, kadınlar için sivil toplum örgütlerinde söyleşiler, kurslar, sempozyumlar düzenliyor, fuarlara katılıyor. Toplumu AIDS, Hepatit A,B ve C gibi bulaşıcı hastalıklar ve hijyen konularında eğitmek için çalışmalar yapıyor.

Derneğin www.buhasder.org.tr alan adlı web sitesinde Transplant Enfeksiyonları , Yoğun Bakım Enfeksiyonları , BUHASDER 2017 Kongre Özeti başlığını taşıyan kitaplar MS Word ve Adobe PDF formatında paylaşılıyor.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın