Konut harcamalarının üçte ikisini kira oluşturuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini açıkladı. İstatistik verilere göre, gelir düzeyi konut harcamalarının dağılımını etkiliyor. Konut harcamalarının üçte ikisini kira oluşturuyor.

TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, en düşük gelirli birinci yüzde 20’lik gruptaki hanelerin konut ve kira harcamalarının içinde gerçek ve göreceli kiranın payı yüzde 64,6 oldu. En yüksek gelirli beşinci yüzde 20’lik gruptaki hanelerde bu oran yüzde 70,8 olarak belirlendi.

Birinci yüzde 20’lik gelir grubundaki hanelerde konut ve kira harcamaları içinde elektrik, gaz, sıvı ve katı yakıtların payı yüzde 24, konutla ilgili çeşitli hizmetler harcamalarının payı yüzde 6,4, konutun bakım ve onarım harcamalarının payı yüzde 5 oldu. Beşinci yüzde 20’lik gelir grubundaki hanelerde elektrik, gaz, sıvı ve katı yakıtların payı yüzde 15,4, konutla ilgili çeşitli hizmetler harcamalarının payı yüzde 9,4, konutun bakım ve onarım harcamalarının payı ise yüzde 4,5 olarak saptandı.

Türlerine göre konut ve kira harcamalarının dağılımı, (yüzde ), 2018Hanehalkı bütçe araştırması 2018 yılı sonuçlarına göre; toplam hanehalkı harcaması içinde ayrılan pay itibarıyla konut ve kira harcamaları ilk sırada yer aldı. Harcamaların yüzde 23,7’sinin konut ve kiraya yapıldığı görüldü.

Konut ve kira harcamalarının yüzde 67,2’sini gerçek ve göreceli kira, yüzde 10,6’sını gaz, sıvı ve katı yakıtlar, yüzde 8,9’unu ise elektrik harcamaları oluşturdu. Konut ve kira harcamalarının yüzde 8,2’si konutla ilgili çeşitli hizmetlere (su, kanalizasyon ve benzeri, yüzde 5,1’i ise konutun bakım ve onarım giderlerine ayrıldı.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın