ENGELSİZMİR 2018 Kongresi ve Fuarı düzenleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Uluslararası ENGELSİZMİR 2018 Kongresi ve Fuarı” 01 – 03 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Düzenlemesini İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret AŞ’nin (İZFAŞ) üstlendiği etkinliğin bu yılki teması “Engelsiz Üretim Modelleri ve İstihdam” olarak belirlendi.

Gaziemir’deki Fuarİzmir’de gerçekleştirilecek ENGELSİZMİR 2018 Kongresi’nin temel amacının, “engellilerin istihdamına yönelik engelsiz üretim modellerini ortaya koymak” olduğunu belirtildi. Kongrede yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanan örnekleri incelenecek. Engelsiz üretim modelleri ve istihdam konusundaki farklı ve yararlı uygulamaların İzmir örneğinde yaşama geçirilmesinin olanakları aranacak ve istihdam konusunda da kentte ayrımsız bir yaşamın koşullarını tartışmaya açılacak.

Kongrede konular uluslararası ve ulusal alanda tanınan uzmanların yer alacağı davetli konuşmacılarla, bildiri sunum ve atölyeler şeklinde ele alınacak. Uluslararası ENGELSİZMİR 2018 Kongresi’ne Türkiye’den ve çeşitli ülkelerden alanında uzmanlar, araştırmacılar, uygulamacılar, aileler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yöneticiler katılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 2013 yılında “Engellilerin Kentsel Sorunları ve Çözümleri” adıyla düzenlenen ilk kongrenin çıktısı olan kırmızı bayrak uygulaması Türkiye’de bir ilk olma niteliğini koruyor. “Engellilerin Sosyal Yaşama Katılımına Yönelik Yerel Politikalar” adıyla 2016 yılında düzenlenen ikinci kongrenin çıktısı “İzmir Engelli Farkındalık Merkezi”nin de bir başka belediyede benzeri bulunmuyor.

Uluslararası Engelsizmir 2018 Kongresi’nde şu konular ele alınacak:

• Engel gruplarına göre meslek alanları (iş analizi)
• Engelsiz üretim modelleri
• Engelli istihdamında iş güvenliği
• Engelli istihdamı ve toplumsal cinsiyet
• Engelsiz istihdamda paradigma değişiklikleri
• İş yerinde engelli bireylerle iletişim
• Engelli istihdamında iş doyumu
• Engelli istihdamında mesleki rehabilitasyon
• Engelli istihdam stratejileri ve belediyeler
• Engelli istihdam stratejileri ve kamu kuruluşları
• Engelli istihdamında mesleki eğitim
• Bilgi-iletişim teknolojileri ve engelli istihdamı (Sanayi 4.0)
• Engelli üretim modelleri konusundaki en iyi örnekler
• Başarılı engelsiz girişim örnekleri

Bir cevap yazın