Tarım sektöründeki kadın ücretsiz aile işçisi görülüyor

Türkiye Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği (Köy-Koop) Genel Başkanı Neptün Soyer, tarım sektöründe çalışan kadın işçilerin neredeyse yüzde 80’i ücretsiz aile işçisi olarak değerlendirildiğini söyledi. Tarımda çalışan kadınların ağır sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Soyer, “Köy-Koop Genel Merkezi olarak, bu sorunların belirlenmesinde ve çözümünde ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Ülkemizde çalışan kadın nüfusunun erkek nüfusa neredeyse eşit olduğu tek sektörün tarım sektörü olduğunu anlatan Köy-Koop Genel Başkanı Neptün Soyer, tarımda çalışan kişilerin yüzde 48’inin kadın, yüzde 52’sinin ise erkek olduğunu söyledi. Bu orana en yakın hizmet sektörü olduğunu anlatan Soyer, hizmet sektöründe yer alan kadın çalışan oranının yalnızca yüzde 28 olduğunu dile getirdi.

Neptün Soyer, kadının toplumun beslenmesinde, gıda güvencesinde, ailelere ekonomik katkı sağlanmasında, ev içi ve ev dışı rolleri yerine getirerek sosyo-kültürel koşulların iyileşmesinde işlev sahibi olduğunu vurguladı. Soyer, “Böylesine önemli görevleri üstlenen kadınların yaşamında ne yazık ki kayıt dışılık, sosyal güvenlik uygulamalarından yoksun olma, yoksullukla baş başa kalma, girişimci olamama, tarımda ağır koşullarda emek yoğun işlerde çalışma gibi bir çok handikap mevcut” dedi.

Tarım sektöründe çalışan kadın işçilerin, neredeyse yüzde 80’i ücretsiz aile işçisi olarak değerlendirildiğini anlatan Neptün Soyer, bu durumun özellikle kadınlar hakkında ailelerde ve toplumda genel kanı olan, ucuz işgücü anlayışından kaynaklandığını dile getirdi. Kırsaldaki kadın emeğinin en ağır işçiliğin başında geldiğini vurgulayan Soyer, “İşin ağırlığı, zorluğu kadınlarımızın en çok önem verdikleri konu değildir. Tarım kendi işidir kadının, ailesinin işidir, bir şekilde yapılacaktır. Ancak bir çoğu gelecek kaygısı taşımaktadır” diye konuştu.

“Tarım sektöründe çalışan kadının hayali emekli olmaktır. Yarın başına bir olay geldiğinde veya hastaneye gittiğinde sosyal güvencesi olsun ister” diyen Köy-Koop Genel Başkanı Neptün Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tarım sektöründe çalışan kadınların sosyal güvencesiyle ilgili olarak Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) girişimleriyle kazanımlar sağlanmıştır. Ancak bu konuya toplumda daha çok dikkat çekilmesi gerekmektedir. Kazanılan hakların daha iyi anlatılması, kırsaldaki sosyal güvenlik sorunlarıyla daha çok ilgilenilmesi ve yerinde tespit edilerek çözümler getirilmesi gerekmektedir. Biz de 1500 ortaklı Köy-Koop Genel Merkezi olarak, bu sorunların tespitinde ve çözümünde bir paydaş sıfatıyla, elimizden geleni yapmaya hazırız.”

Bir cevap yazın