Bu yaz İzmir’de ne yapacağını biliyorum!

Ağustos ayı içinde İzmir iki önemli etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Birini hepimiz çok iyi biliyoruz zira yılın en renkli ve benim için en lezzetli periyodu: İzmir Enternasyonel Fuarı! Doyasıya koruk suyu içmeye hazır mısınız? Bu yılın teması yenilenebilir enerji ve yine çok iyi hazırlanmış bir programla Ağustos sonunda İzmir’in tadına vara vara çok güzel bir fuar ziyaret edebileceğiz gibi görünüyor. Nitekim son yıllarda fuarla eş zamanlı planlanan etkinlikler İzmir’i bir kent-sahneye dönüştürüyor. Sokak performansları, konserler, sergiler, caz geceleri, Kültürpark’ın cıvıl cıvıllığı bu yıl 86 yaşına basan ve İzmir’e mal olmuş fuarın neden sahip çıkılması gereken bir değer olduğunu şüphesiz açıklamaya yetiyor.

Peki ya diğeri?

Diğeri fuarla hemen hemen eş zamanlı, İzmir’de ikinci kez gerçekleşecek olan “HacknBreak” açık inovasyon ve yaz kampı.

“Nedir?” diye merak edenlere hemen açıklamaya çalışayım.

HacknBreak, yeni ve geleceğin teknoloji konularına odaklı insanlarını ve kurumlarını buluşturan Türkiye’nin ilk açık inovasyon kampı.  Bu kamp farklı disiplinlerdeki geliştirici ve girişimci topluluklarının üretken, zeki ve parlak insanlarını aynı mekanda ve ortak bir hedef için zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla bir araya getirme üzerine kurgulanmış. 19 – 27 Ağustos 2017 tarihleri arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampüsünde gerçekleştirilecek olan kamp inovasyon ve girişimcilik odaklı pek çok etkinlik (hackathon’lar, ideathon’lar, startuptalks,) workshop’lar, mentor’luk seansları) ve sosyal faaliyeti bir arada katılımcılarına sunacak.

Hackathon’larda, yani bilgisayar programcıları, grafik tasarımcıları, arayüz tasarımcıları ve proje yöneticileri de dahil olmak üzere katılanların yoğun bir şekilde yazılım projelerinin geliştirilmesi amacıyla diğer takımlar ile rekabet içerisinde bulunduğu seanslarda, ödül alan katılımcılara etkinlik sonunda düzenlenecek konferansta ödülleri verilecek. Aynı şekilde ideathon’lar yani tema bazlı beyin fırtınası toplantılarının da sonuçları konferansta duyurulacak. İzmir Kalkınma Ajansı tarafından bir İzmir günü gerçekleştirilecek ve katılımcılara bir yandan İzmir’in yatırım imkanları anlatılırken bir yandan da strateji geliştirme çalışmalarının mesajları ve İzmir aktarılacak. Dokuz güne yayılan yoğun toplantılar ve etkinliklerde bilim, teknoloji, yenilik ve girişimcilik konuşulacak, fikirler değiş-tokuş edilecek.

Ancak en önemlisi İzmir’in ikinci kez girişimcilik ve yenilik ekosistemini destekleyen bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak olması. Türkiye’den ve dünyadan girişimcilik ve yenilik odaklı çalışan mentor’ler, melek yatırımcılar, yatırım fikirlerini hayata geçirmiş girişimciler, potansiyel girişimciler, konuya ilgisi olan herkes bu etkinlikte, İzmir’in zeytin ağaçlarının gölgesindeki bu kampta buluşacak.

Peki “HacknBreak” İzmir için neden önemli?

Fütürist John Naisbitt 2006 yılında yayınladığı ve ülkemizde de yoğun ilgi gören kitabı “Mindset”te (Zihniyet) zihin sermayesinin giderek daha merkezi bir konuma yerleşeceğine vurgu yapıp, bilgi ve bilgi üretim süreçlerindeki değişime dikkat çekiyor. Benzeri şekilde ünlü Sosyolog Henry Etzkowitz yeniliği, araştırmalar sonucunda ulaşılan fikrin veya icadın ürüne veya hizmete dönüşmesi sonucu piyasada karşılık bulacak bir değerin yaratılması olarak tanımlıyor. Ancak bu tanımdan yeniliğin, sadece sanayi kesiminin kendi içerisinde yapabileceği bir faaliyet olduğu sonucu çıkarılmamalı. Yenilik daha ziyade üniversite, sanayi ve diğer ilgili yerel-ulusal kuruluşların bir araya gelmesi ile ortaya çıkan bir sonuç olarak değerlendiriliyor. Yani safları sıklaştırmak gerekiyor.

Günümüzde bilgiye yapılan yatırım ülkelerin ekonomik olarak gelişiminde, rekabetçi, yenilikçi ve gelişime dayalı bir sistem yaratılabilmesinde, en temel ve geri dönüşü en yüksek yatırım olarak kendini gösteriyor. Yani refah artışını, ekonomik olarak büyümeyi, istihdam olanaklarının gelişmesini hedefliyorsak bilgiyi yaratan eğitimli ve becerili nüfusa sahip olmak zorundayız. Bu nüfusun yaratılabilmesi de dünyadaki büyüyen global bilgi stokundan beslenebilen, onu yerel ihtiyaçlarına adapte edebilen ve piyasaların ürettiği değere dönüştürebilen firmaların, araştırma merkezlerinin, üniversitelerin, danışmanlıkların ve diğer kurumların oluşturduğu bir yenilik ekosistemi ve bu sistemin beslediği ve doğurduğu girişimciler ile mümkün.

Yeniliği ortaya çıkarabilmek için girişimcilik ekosistemini güçlendirmemiz gerekiyor.

Bu etkinlik işte tam olarak bu nedenle önemli. Bilgiyi ve teknolojiyi önceliklendirdiği, girişimcilerle mentor’leri bir araya getirdiği, yukarıda vurguladığımız gibi “safları sıklaştırdığı”, işbirliklerini doğurduğu, fikirlerin paylaşımına ve olgunlaştırılmasına imkan sağladığı, köprü vazifesi gördüğü ve dahası İzmir’i bu ekosistemlerin gelişebilmesi için bir başkent olarak konumlandırdığı için önemli.

Ağustos ayı İzmir’e yalnızca “güzel İzmir” olduğu için değil, zihninizi açmak, yeni fikirler duymak, girişimcilerin heyecanına ortak olmak, zeytin ağaçları altında kamp yapmak, ilham almak, gelmişken bir bardak da buz gibi koruk suyu içmek için gelin.

Eh İzmir burası, zihninize de iyi gelir, sağlığınıza da.

***

Editör’ün notu: Yazıdaki kimi yabancı sözcükler.

Hackathon: Bilgisayar programcıları, grafik tasarımcıları, arayüz tasarımcıları ve proje yöneticileri de dahil olmak üzere katılanların yoğun bir şekilde yazılım projelerinin geliştirilmesi amacıyla diğer takımlar ile rekabet içerisinde bulunduğu etkinlik.

HacknBreak: Farklı disiplinlerdeki geliştirici ve girişimci topluluklarının üretken, zeki insanlarını aynı mekanda ve ortak bir hedef için zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla kurgulanmış etkinlik.

Ideathon: İşe büyük etki edebilecek stratejik zorlukları çözmek için bir grup üst düzey liderin kolektif bilgi, deneyim ve yaratıcılığını kullanan oluşum.

Mentor: Bir kurum içinde yer alan ve o kurum içinde farklı görevlerde çalışıp deneyim kazanmış, astlarına şirket politikası, kurum gereklilikleri, çalışma stratejileri ve kariyerini yönlendirme konularında tavsiyelerde bulunan yol gösterici kimse.

StartupTalks: Aynı düşünceleri taşıyan insanları bir araya getiren tanışma amaçlı platform.

Workshop: Çalıştay. Bir grup kişinin belirli bir konuyu ayrıntılı bir şekilde ele aldığı, bunun üzerine tartıştığı ortam.

Bir cevap yazın