İzmir Başkanlar Kurulu istismar düzenlemesine karşı

İzmir Başkanlar Kurulu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’na geçici madde eklenerek yapılmak istenen ve kamuoyunda büyük tepkiye yol açan değişikliğe ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklama şöyle:

Geçen hafta TBMM Genel Kurulu’nda bir grup iktidar milletvekili tarafından cinsel istismar suçunda yargılamaya ilişkin verilen önerge, toplumda derin bir kırılma riskini ortaya çıkarmıştır. Siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan çok zor bir konjonktürden geçen ülkemizde ihtiyaç duyduğumuz son şey yeni bir kamplaşma tehdididir. Bu tehdide karşı toplumun tüm kesimlerini sağduyuya davet etmek amacıyla bir açıklama yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.

Türkiye’nin, çocuk istismarına karşı en sert yasal tedbirleri alması, tartışılmaz bir zorunluluktur. Hal böyleyken, bu sorunla mücadeleyi geriletecek, çocuk istismarını meşru kılıp özendirecek bir yasal düzenleme arayışına girmek, kabul edilemezdir. Ülkemizde bir yılda mahkemeye intikal eden 16 bin 957 cinsel istismar vakasının 13 bin 968’inin mahkumiyetle sonuçlanmış olması, sorunun ciddiyetini çok net ortaya koymaktadır. Söz konusu tartışmalı önergeyi verenlerin gerekçesi olan “erken yaşta evlendirilmiş ama bu durum yasal olmadığı için mahkumiyet almış çocukların mağduriyetlerinin giderilmesi” savı, pek çok hukukçunun dile getirdiği gibi ancak dosya bazında mahkemelerde ele alınması gereken bir vakıadır.

Ülkemizde reşit olmayan çocukların evlendirilmesi ve çocukların istismarı hiçbir şekilde tolere edilmemelidir. Bu durumu meşru kılacak, istismarı özendirecek düzenlemeler gündeme dahi getirilmemelidir. Bu gerçekler ışığında, söz konusu yasal düzenleme oldubittiye getirilmeden, toplumun tüm kesimlerinin görüşleri alınarak, gerçekten bir mağduriyet varsa bunun çözümü için de konsensüs arayarak yeniden ele alınmalıdır. Bununla da yetinilmemeli, ülkemizin demokrasi ve insan hakları standartlarını yükseltmek amacıyla çocuklara cinsel istismarı ve kadına şiddeti kökünden bitirecek bir seferberlik başlatılmalıdır. Cinsel sömürü ve istismar dahil olmak üzere çocuklara dönük tüm suçların önlenmesi hususunda toplumsal farkındalık yaratmak üzere aileleri, çocukları ve eğitmenleri bilgilendirmeyi amaçlayan kampanyalar düzenlenmelidir.

Ülke olarak gelecek hedeflerimize ancak çocuklarımıza verdiğimiz değer oranında ulaşabileceğimiz unutulmamalıdır. Türkiye; iktidarı, muhalefeti ve sivil toplumuyla bu sorunu demokratik olgunlukla tartışıp en doğru kararı vermeyi başarmalıdır. Ülkemizin bu dirayeti göstereceğine olan inancımız tamdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İzmir Başkanlar Kurulu


Rebii Akdurak
İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı

Ender Yorgancılar
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ege Genç İşadamları Derneği Danışma Kurulu Başkanı

Salih Esen
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı

Işınsu Kestelli
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Barış Kocagöz
İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı

Sabri Ünlütürk
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan

Emre Kızılgüneşler
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Vekili

Nurettin Tarakçıoğlu
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Vekili

Rakip Becer
İzmir Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Tabaoğlu
İzmir Ziraat Odası Meclis Başkanı

Zekeriya Mutlu
İzmir Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

Yusuf Öztürk
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Geza Dologh
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Başkanı
Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

Levent Akgerman
Batı Anadolu Sanayici Ve İşadamları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı

Sıtkı Şükürer
Batı Anadolu Sanayici Ve İşadamları Dernekleri Federasyonu Danışma Kurulu Başkanı

Mustafa Güçlü
Ege Sanayicileri Ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Enis Özsaruhan
Ege Sanayicileri Ve İşadamları Derneği Yüksek İstişare Konsey Başkanı

Seda Kaya
Ege Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Temel Aycan Şen
Ege Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan Küçükkurt
İzmir Sanayici Ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Ayhan Baran
İzmir Sanayici Ve İşadamları Derneği Danışma Kurulu Başkanı

Kemal Zorlu
Güçbirliği Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
39 kez okundu.

Bir cevap yazın