Balçovalı kadınlar haklarını öğrenecek

Balçova Belediyesi ile Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği arasında Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) uygulanmasına yönelik protokol imzalandı. Protokolle Balçovalı kadınların KİHEP eğitimleriyle haklarını ve yasaları daha iyi öğrenme fırsatı sunulması ve cinsiyet ayrımına son verilmesi amaçlanıyor.

Eğitimler yoluyla Balçovalı kadınların eleştirel bir bilinç kazanması, hakları yaşama geçirme becerilerini edinmesi ve toplumsal değişimi harekete geçirme gücüne ulaşması hedefleniyor. Protokol töreninde konuşan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya şu görüşleri dile getirdi:

“Biz kadın ve erkek bireyleri birbirilerine üstün cinsiyetler olarak görmüyoruz. Ama toplumda yıllardır süregelen bu sorunun üstesinden gelmek için yerel yönetim birimi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Balçovalı Kadınların önemli bir bölümü bu bilinç ile hareket ediyor. Amacımız toplumda bu ayrımı yok edene kadar mücadele etmek.”

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği Başkanı Zelal Ayman ise toplumda kadına karşı her türlü şiddetin son bulması için kadınların bilinçlenmesi gerektiğini belirtti. Ayman, “Biz her kadın bilinçlenip kendi hakkını kimseye ihtiyaç duymadan çözebilsin diye bu derneği kurduk. Kadınlara ulaşmamız ve programı sürdürebilmemiz için Balçova Belediyesi’nin verdiği desteğe teşekkür ediyoruz” dedi.

KİHEP’in temel amaçları

• Kadınları, kadının insan hakları ve bu haklarla ile ilgili ulusal yasalar ve evrensel normlar konusunda bilgilendirmek,
• Kadınların eşit vatandaşlar olarak haklarından haberdar olmalarını sağlamak,
• Kadınları, kadının insan haklarının ihlali durumlarında toplumun ve devletin bu haklara daha saygılı olmasını sağlamak ve çözümler geliştirmek için toplumsal eyleme teşvik etmek,
• Kadınların günlük yaşamda yasal haklarının korunmasını ve uygulanmasını desteklemek,
• Kadınları, geleneklerin, göreneklerin insan haklarını nasıl kısıtladığı veya bu hakları ihlal ettiği konusunda bilinçlendirmek,
• Bu geleneklerin, yazılı ve yazılmamış yasaların değiştirilmesi için kadınların tartışmalara katılmaları ve eylem planları oluşturabilmeleri için gerekli temelleri hazırlamak,
• Kadınların dayanışma içinde sorunlarını tartışabilme ve yaşam deneyimlerini paylaşabilmeleri için güvenli bir ortam yaratmak,
• Kadınların kendilerini yerel ve ulusal düzeyde toplumsal değişim için aktif bireyler olarak görebilmelerini sağlamak,
• Kadınlara tanımladıkları sorunları çözmek ve gereksinimlerini karşılamak için seferber olmalarına yardım edecek kişisel ve kolektif tabanda örgütlenme becerilerini geliştirme fırsatı sağlamak,
• Kadınlar arasında gelişen tabanda örgütlenmelere destek sağlamak.

KİHEP’in temel beceri hedefleri

• Kadının insan hakları konusunda bilinçlenmek ve yetkinliği ve özgüveni yükseltmeye yol açan bilişsel değişiklikler;
• Başta ifade özgürlüğü, eğitim ve çalışma hakları olmak üzere kadının insan haklarının daha fazla ve etkin kullanımı;
• Fiziksel, duygusal ve ekonomik şiddeti yenme;
• Aile içinde çocuk haklarının toplumsal cinsiyet bakış açısı ile tanınması;
• Tabandan örgütlenme (toplantı yapma, toplu çözüm arama, sorumluluk üstlenme, dernek kurma vs. haklarının kullanımı) yolunda adım atma.
32 kez okundu.

Bir cevap yazın