Başbakanlık’tan ihbar dilekçelerine düzenleme

Başbakanlık’ın “İdarelere verilen dilekçeler kakkında” 2016/21 sayılı genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgede, demokratik katılımı sağlayan araçlardan olduğu vurgulanan dilekçe hakkının başta Anayasa ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun olmak üzere ilgili mevzuatta düzenlendiği dile getirildi. Sözü edilen kanunun 4. maddesi uyarınca yetkili makamlara verilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması gerektiği belirtildi. 21 Ekim 2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmi Gazete’de Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede şöyle denildi:

“Terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla mücadele, idarelere dilekçe verilmek suretiyle de desteklenmektedir. Ancak bu kapsamda, söz konusu örgüt, yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddia edilen kişilere ilişkin olarak idarelere verilen dilekçelerden; sahibinin adı, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresini ihtiva etmeyenler incelenmeyecektir.”

Bir cevap yazın