Müzik meslek birliklerine soruşturma açıldı

Rekabet Kurumu, müzik meslek birlikleri hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un dördüncü ve altıncı maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma açılmasına karar verdi. Kararın, müzik meslek birliklerinin Rekabet Kurulu’nun 20.06.2007 tarih ve 07-53/617-206 sayılı kararında belirtilen kriterlere aykırı davrandığı iddialarına ilişkin başvuru üzerine yürütülen ön araştırma sonunda karara bağlandığı belirtildi.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan saptamaları 23 Eylül 2016 tarihli toplantısında görüşen Rekabet Kurulu’nun bulguları ciddi ve yeterli bulduğu belirtildi. Açıklamada, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği, Mü-Yap Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği, Müzik Yorumcuları Meslek Birliği hakkında soruşturma açılmasına 16-31/526-M sayı ile karar verildiği kaydedildi.

4054 sayılı Kanun’un dördüncü maddesinin teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri, altıncı maddesinin da hakim durumun kötüye kullanılmasını yasakladığı hatırlatıldı. Açıklama, “Soruşturma, adı geçen meslek birliklerinin 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla başlatıldı” denildi.

Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamaların hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı vurgulandı.
30 kez okundu.

Bir cevap yazın