26 yıllık Kültürpark projesi tartışıldı

Facebook’ta yaklaşık 16 bin kişinin izlediği “Kültürpark’a Dokunma” grubu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Yeni Kültürpark” projesiyle ilgili bir panel-forum düzenledi.

İzmir Mimarlık Merkezi’ndeki panel-forumun açılışında konuşan Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, Kültürpark’taki bugünkü durumun en önemli belirleyicisinin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Uluslararası İzmir Fuarı Kültürpark Düzenleme ve Mimari Proje Yarışması” ile başlayan süreç olduğunu söyledi. Mimarlar Odası İzmir Şubesi olarak görüş, öneri ve eleştirilerini sıralayan Alpaslan, oda olarak projenin yeniden ele alınmasını istediklerini dile getirdi.

İki bölüm halinde gerçekleşen toplantının ilk bölümünde Reşat Kutucular’ın yönettiği panel gerçekleştirildi. Panelde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ümit Erdem ile İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkan danışmanı, İzmir’i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu’nun hazırladığı Kültürpark belgeseli izlendi. Eski Fuar ve Turizm Müdürü Mehmet Refik Soyer, 1990 yılında sonuçlanan “Uluslararası İzmir Fuarı Kültürpark Düzenleme ve Mimari Proje Yarışması” sürecini anlattı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun ortak görüşünü açıklayan Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi Başkanı Özay Yerlikaya, “İsteğimiz net , yalın ve anlaşılır! Kültürpark niteliği arttırılmış bir kent parkı olarak kalmalıdır. Kültür merkezi adı altında yapılacak binadan vazgeçilmelidir” dedi. Yerlikaya, “Kültürpark’ın doğal, kültürel ve sosyal yapısının daha sürdürülebilir uygulamalar ile geleceğe taşınabilmesinin en önemli nokta olduğunu tüm hemşehrilerimize saygı ile sunarız” diye konuştu.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Ebru Türkdamar, son zamanlarda zaten kıt olan kamusal müştereklerin yitirildiğine, kamusal mekanların özel sermayeye ve özel kullanımlara doğru kaydırılarak niteliklerinin kaybedidiğine, yerine yenisinin konulamadığına dikkat çekti. Meslek odalarının kent ve çeşitli bileşenlerine ilişkin raporlar üzerine “İstemezükçüler”, “Yeter ama hayırcı”, “engelleyiciler” biçiminde tanımlandğını anlatan Türkdamar, “Böylesi yaftalayıcı yaklaşımlar, belli ki benden olan/olmayan ayrımı yaparak sadece kendi fikirlerine katılım anlamında bir katılımcılığı talep etmektedir” dedi.

Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Kocaer Şenyol, “Uluslararası İzmir Fuarı Kültürpark Düzenleme ve Mimari Proje Yarışması”nın kent gündeminde ciddi tartışmalara neden olduğunu anlattı. Tartışılan projeyi mevzuata göre değerlendiren Şenyol, “İzmir kent merkezinde yeşil alanların yetersizliği ve küçüklüğü dikkate alındığında Fuar Alanı, İzmir kent merkezinde kamusal alan kullanımına ayrılmış olan ve kentsel ölçekte vazgeçilemeyecek nitelikte bir açık alan olarak önemli bir konumdadır” diye konuştu.

Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları’ndan (ÇEHAV) Avukat Cem Altıparmak’ın yönettiği ikinci bölüm serbest kürsü biçiminde gerçekleşti. Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşları, ilgili meslek odalarının temsilcileri ve “Kültürpark’ın betonlaşmasına hayır” diyen İzmirliler katıldı. Serbest kürsüde söz alanlar Yeni Kültürpark projesine ilişkin görüşlerini ve neden tepki gösterdiklerini dile getirdi, eylem önerilerinde bulundu.

Bir cevap yazın