Başbakanlık 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası başlattı

Başbakanlık, 15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen darbe girişimi sırasında yaşamını yitirenlerin aileleri ve yakınları ile yaralananlar için yardım kampanyası başlattı. Kampanya, 25 Temmuz 2016 Tarihli ve 29781 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2016/18 sayılı Başbakanlık genelgesi ile duyuruldu. Başbakan Binalı Yıldırım’ın imzasıyla yayımlanan genelge şöyle:

“Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini ve temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik menfur 15 Temmuz 2016 Silahlı Darbe Teşebbüsü, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti, Hükümetimizin kararlı tutumu ve aziz milletimizin devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla bertaraf edilmiştir. Bu vesile ile şanlı tarihimizin sayısız örneklerinde olduğu gibi millet ve devlet kenetlenmesi bir kez daha kendini göstermiştir.

Söz konusu hain silahlı darbe teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımızın ailelerinin kederlerim hafifletmek ve yaralılarımızın acılarına ortak olmak için Hükümetimiz şehit ve gazilerimize tanınan bütün hakları tanımış ve tüm imkânlarım da seferber etmiştir. Ayrıca, hamiyetperver aziz milletimiz de yaşanan bu acı karşısında yoğun yardım etme talebinde bulunmuştur.

Milletimizin bu yoğun taleplerini karşılamak amacıyla, Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde harcanmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlendirilerek bir yardım kampanyası başlatılmış ve Genelge ekinde belirtilen banka hesaplan açılmıştır.

Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri yardımlarım belirtilen hesaba yapabileceklerdir. Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.”


Gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen hesaplara doğrudan bağış yapabilecekleri gibi, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom (Avea) GSM operatörlerinin “1507” kısa mesaj (SMS) numarasına “15Temmuz”yazarak 5 (Beş) TL karşılığı bağışta bulunabilecek.

15 Temmuz Yardım Kampanyası hesap numaraları

TC Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Şubesi

TL Hesap IBAN No : TR710001001745032156205010
Hesap No: 17453215620-501.0

ABD Doları Hesap IBAN No :TR440001001745032156205011

Hesap No:17453215620-5011

EURO Hesap IBAN No: TR170001001745032156205012
Hesap No: 17453215620-5012

Banka Swift Kod No:TCZBTR2A

Türkiye Vakıflar Bankası TAO Merkez/Ankara Şubesi

TL-Hesap IBAN No :TR220001500158007304883112
Hesap No: 00I58007304883112

ABD Doları Hesap IBAN No: TR890001500158048016278449
Hesap No:00158048016278449

EURO Hesap IBAN No: TR190001500158048016278448
Hesap No:00158048016278448

Banka Swift Kod No: TVBATR2A

Türkiye Halk Bankası Bakanlıklar/Ankara Şubesi

TL Hesap IBAN No :TR560001200940800005000222
Hesap No:05000222

ABD Doları Hesap IBAN No :TR950001200940800058000223
Hesap No:58000223

EURO Hesap IBAN No :TR680001200940800058000224
Hesap No:58000224

Banka Swift Kod No :TRHBTR2A
29 kez okundu.

Bir cevap yazın