İzmir Avrupa Pilot Kentler Programı’na katıldı

İzmir, Birleşmiş Milletler bünyesindeki Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kültür Komitesi ve Avrupa Kültür Eylemi (CAE) tarafından yürütülen Avrupa Pilot Kentler Programı’na katıldı. İzmir, 2,5 yıl süreceği belirtilen programın ilk çalıştayına da ev sahipliği yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi tarafından düzenlenen çalıştay etkinlikleri kapsamında UCLG uzmanları İzmir’e geldi. Kentin kültür sanat mekanlarını gezen uzmanlar Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya katıldı.

İzmir Akdeniz Akademisi Kültür Sanat Koordinatörü, UCLG Kültür Komitesi Uzmanı Doç. Dr. Serhan Ada, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını 2009 yılında düzenlenen İzmir Kültür Çalıştayı’nda alınan kararlar doğrultusunda sürdürdüğünü belirtti. Doç. Dr. Ada, yerel kültürel gelişime sürdürülebilir bir ivme kazandırma adına Avrupa Pilot Kentler Programı’na katıldıklarını dile getirdi.

UCLG Kültür Komitesi Danışmanı Jordi Balta, program kapsamında “Kültür İçin Gündem 21” eylemlerinin yaşama geçirileceğini söyledi. Balta, öngörülen 100 eylemin kültürel haklar, miras, çeşitlilik ve yaratıcılık, kültür ve eğitim, kültür ve çevre, kültür ve ekonomi, eşitlik ve sosyal içerme, kentsel planlama ve kamusal alan, enformasyon ve bilgi ile kültürün yönetimi olmak üzere dokuz yükümlülükten oluştuğunu kaydetti.

Beş aşamalı programın ilk aşamasında İzmir’in yerel durum analizini yapacaklarının söyleyen Jordi Balta, “Kentin kültürel anlamda zayıf ve güçlü yönlerini tespit edeceğiz. Zayıf yönlerin güçlendirilmesi, güçlü yönlerin daha da geliştirilmesi için ne tür faaliyetler yapılması gerektiğine bakacağız” dedi. Balta, “Diğer şehirlerin tecrübelerden faydalanmak, aralarında bilgi alışverişi yapabilmelerini sağlamak amacıyla şehirlerarası ziyaretler olacak. 2017 yılının sonlarına doğru nasıl bir ilerleme kaydedildiğini belirlemek için büyük bir konferans düzenlenecek. Son aşama ise yapılan tüm çalışmaların, alınan kararların gerek yerel gerekse uluslararası alanda tanıtımını sağlamak olacak” diye ekledi.

UCLG Kültür Komitesi Kültür ve Kalkınma Danışmanı Catherine Cullen ise yerel yönetimlerin globalleşen dünyada birbirleriyle etkileşim içinde deneyimlerini paylaşmasının önem kazandığını söyledi. Cullen, “2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 80’i şehirlerde yaşayacak. O yüzden yerel yönetimlerin farklı bir yapılanma içerisine girmesi gerekiyor. Devlet yönetimleri kültüre hak ettiği değeri vermese de, yerel yönetimler kültürün ne derecede önemli olduğunu biliyorlar. Kültür, sürdürülebilir kalkınmada ekonomik, sosyal, çevresel faktörlerin yanında dördüncü ayak olmalı” diye konuştu.
(Eİİ)

Bir cevap yazın