93.yılında mübadelenin etkileri tekrar hatırlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi’nin 93. yılı nedeniyle düzenleyeceği panelde mübadelenin etkilerini ve yaşanan acı dolu aile öykülerini yeniden hatırlatacak.
“93. Yılında Mübadele” konulu panel Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde (APİKAM) 30 Ocak 2016 Cumartesi günü saat 14.00’de gerçekleşecek. Moderatörlüğünü gazeteci-yazar Nedim Atilla’nın üstleneceği panele Ege Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Mert “Mübadele ve İnsan”, Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazif Mandacı “Ulus Kurma Süreçleri, Nüfus Mübadeleleri ve Barışıklaşma”, Lozan Mübadilleri Vakfı Ege Temsilcisi Taner Yasav ise “Mübadil Aile Öyküleri” başlıklı konuşmalarıyla katılacak.

Lozan Barış Antlaşması’na ek olarak yapılan sözleşme uyarınca, Türkiye ve Yunanistan, kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine zorunlu göçe tabi tutmuş bu nedenle 1 milyon 200 bin Ortodoks Hristiyan Rum Anadolu’dan Yunanistan’a, 500 bin Müslüman Türk de Yunanistan’dan Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmıştı. Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi kapsamında Türkiye’de sadece İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada’da oturan Rumlar, Yunanistan’da ise sadece Batı Trakya Türkleri mübadeleden muaf tutulmuştu. Değişimin çok büyük bir bölümü 1923-1924 yıllarında gerçekleşirken, 1930 yılında yapılan İnönü – Venizelos sözleşmesine kadar zorunlu göç uygulamasına devam edildi. Zorunlu göç, gerek Türk gerek Yunan ekonomisinde yaklaşık 20 yıl süren ağır bir krize de yol açtı.
(Eİİ)

Bir cevap yazın