İzmir yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler arasında

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2014 yılında ülke genelinde gelir dağılımı eşitsizliğini rakamsal verilerle ortaya koydu. Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri 2014 yılında 14 bin 553 lira olarak belirlendi.

Ankara, 20 bin 446 lirayla ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri en yüksek bölge oldu. Ankara’yı 19 bin 62 lirayla İstanbul ve 16 bin 935 lirayla İzmir bölgesi izledi. 

Ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler 7 bin 233 lirayla Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, 7 bin 570 lirayla Şanlıurfa, Diyarbakır ve 7 bin 901 lirayla Van, Muş, Bitlis, Hakkari olarak sıralandı.  Gelir eşitsizliği en düşük bölge Zonguldak, Karabük, Bartın oldu.

Gelir dağılımındaki eşitsizliği ölçmede kullanılan Gini katsayısı Türkiye’de 2014 yılında 0,391’di. Bu değerin en düşük olduğu bölgeler 0,304 ile Zonguldak, Karabük, Bartın ve 0,308 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli oldu. Gini katsayısının en yüksek olduğu bölgeler ise 0,413 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt ve 0,412 ile Şanlıurfa, Diyarbakır olarak sıralandı.

En yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirine oranı Türkiye genelinde 7,4’ken, bu değerin en düşük olduğu bölgeler 4,5 ile Zonguldak, Karabük, Bartın, 4,6 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop oldu. 
 
Her bölge için eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirin yüzde 50’si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı en yüksek bölgeler yüzde 15,3 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt oldu. Bu bölgeyi yüzde 14,4 ile İzmir izledi.
Yoksulluk oranının en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 6,3 ile Zonguldak, Karabük, Bartın ve yüzde 6,8 ile Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak bölgeleri oldu. Yoksulların yüzde 16,1’i Şanlıurfa, Diyarbakır bölgesinde, yüzde 9,3’ü Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, yüzde 8,4’ü ise Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesinde yer aldı. 

Türkiye’deki yoksullar içinde en düşük paya sahip bölgeler ise yüzde 0,3 ile Zonguldak, Karabük, Bartın, yüzde 0,6 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Kastamonu, Çankırı, Sinop olarak sıralandı.
32 kez okundu.

Bir cevap yazın