Sema

Gel… Gel… Ne olursan ol yine gel…

Sema lügat anlamında işitmektir, musiki nağmelerini dinlerken vecde gelip kendinden geçip dönmektir…

Sema kainatın oluşumunu insanın alemde dirilişini yüce yaratıcıya olan aşkı ile harekete geçirip kulluğunu idrak edip insan-ı kamil’e doğru yönelişini ifade eder. ..

Şeyh efendi posta oturur, semazenler şeyh postunu selamlayıp yerlerini alırlar…

Neylerden oluşan saz gurubuna rebab, kanun, tambur, gibi sazlar ilave edilir…

Semazenler sağdan sola dairevi yürüyüşe başlarlar…

Ben bu deryada sema olayının bir damlasını çizmeye çalıştım…

İyi İzlemeler…Bir cevap yazın