Belediye şirketlerine Meclis araştırması istendi

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 48 arkadaşı belediye şirketleri konusunda Meclis araştırması açılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na önerge verdi. Önergede, Kamu İhale Kurumu’nun verilerine göre 2004 yılında belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının verdiği ihalelerin toplam tutarı 2.2 katrilyonken, bu rakamın 2005 yılında 6.1 katrilyona, 2004 yılında 10 katrilyon lira olan mahalli idarelerin yaptığı harcamaların 2005’te 14 katrilyona çıktığı belirtildi. Bu durum karşısında Dünya Bankası’nın aradaki bu 4 katrilyonluk harcamanın nerede ve ne için kullanıldığını sorgulama gereği duyduğu kaydedilen önergede, “Belediyelerin verdiği ihalelerin aynı dönemde 4 katrilyon civarında bir artış göstermiş olması bu paranın nerelere gittiğini açıkça göstermektedir” görüşü dile getirildi. Önergede, “Belediyelerin ve bunlara bağlı tüm idareler, şirketler ve iştiraklerin 2005 ve 2006 yıllarında verdiği ihalelerin incelenerek, usulsüzlüklerin saptanması ve belediyelere bağlı şirketlerin merkezi idare tarafından denetiminin sağlanması için alınacak yasal ve idari tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz” denildi.

Bir cevap yazın