Mesleki Yozlaşma

Aşkın YAKA

Her meslekte müşterisini ya da hizmet verdiği tarafı istismar eden, zarara uğratan, kandıran kişiler istisnai de olsa vardır. Örneklerini çevremizde ve medyada sık sık görmekteyiz. Bu meslek erbaplarının yaptıkları genellikle yanlarına kar kalır. Çoğu zaman hiçbir ceza almadıkları gibi mesleklerini icra etmeye de devam ederler. Yeni kurbanlar, yeni mağduriyetler, sürer gider… Bu duruma dur diyecek, engelleyecek, denetleyecek gerektiğinde cezalandıracak kurumlar olsa da çoğu zaman yetersiz kalır.
Bazı meslekler de vardır ki, neredeyse üçkağıtçılıkla bir anılır olmuşlardır. Bu mesleği seçenlere daima önyargıyla bakılır. İçlerinde işini hakkıyla yapanlar olsa da mesleğin adı kirlenmiştir bir kez… Emlakçılık bu mesleklerden biridir. Avrupa’nın en saygın mesleklerinden biri olan emlakçılık maalesef ülkemizin dejenere olmuş iş kollarından biri olarak değerlendirilmektedir. Birçok meslek erbabı bu işi hobi gibi görmektedir. Emlakçılık, emeklilerin meşguliyet, art niyetli kişilerin ise insanları istismar etmek amacıyla seçtikleri bir iş haline gelmiştir. Sektörde faaliyet gösteren başarılı profesyoneller olmakla birlikte mesleki etik anlayışa sahip olmayan meslektaşlarımızın gayrimenkul danışmanı sıfatıyla anılması çok gerçekçi olmayacaktır. Avrupa Birliği’ne geçiş sürecinde mesleki standartların oluşturulmasına dönük çalışmalar bu sektör için de oluşturulmuştur. Ancak meslekte yılların biriktirdiği etik kirliliği bir çırpıda temizlemek mümkün değildir.
Fakat kurumsal nitelik kazanmış bazı gayrimenkul firmaları bu yozlaşma sorununu çözmeyi başarmışlardır. Re/max bu kuruluşlardan birisidir. 33 yıllık uluslar arası tecrübesi, kendi içinde oluşturduğu etik kuralları ile sisteminde çalışan profesyonellerin dejenerasyonuna izin vermemektedir. Sistemin etik kurallarına uymayan, müşterisini mağdur eden gayrimenkul danışmanları derhal sistemden uzaklaştırılmaktadır. Sisteme giren tüm profesyoneller eğitime tabi tutulur. Bu eğitimler bir kereye mahsus değil, süreklidir. Eğitimlerde katılımın zorunlu olduğu “ETİK KURALLAR” semineri 38 maddelik uyulması zorunlu kuralı içerir. Bu kurallardan bazıları şöyledir.
• Hiçbir RE/MAX Üyesi kesinlikle hiçbir satıcıya, alıcıya, Gayrimenkul Profesyoneline veya ilgili üçüncü bir şahısa kendi işi esnasında yanıltıcı veya şüpheye düşürücü bir bilgi veremez.
• Tüm RE/MAX Üyeleri reklamlarında ve sunumlarında kamuoyuna gerçek ve doğru bilgi vermeli ve kesinlikle kamuoyunu yanıltıcı bilgiden kaçınmalıdırlar.
• Tüm RE/MAX Üyeleri Gayrimenkul profesyonelleri tarafından kamuoyunu zedeleyici ve gayrimenkul işine zarar verebilecek her türlü hareketi ortadan kaldırmalıdır
• Hiçbir RE/MAX Üyesi bir diğer Gayrimenkul Profesyonelinden haksız bir yarar sağlayamaz.
• RE/MAX Üyeleri daima müşterilerinin ilgilerini korumalı ve desteklemeli ve bunu yaparken eşzamanlı olarak alım satım işinin her aşamasında adil davranmalıdır…
Birçok meslekte olduğu gibi gayrimenkul pazarlama sektöründe de kalite standartlarını yükseltmek, bu alanda yaşanılan mağduriyetleri ortadan kaldırabilmek en büyük dileğimizdir. Bu hedef doğrultusunda biz Re/max’lı profesyoneller üzerimize düşenleri özveriyle yapıyoruz. Tüm eğitimlerimize katılıyor, sektördeki gelişmeleri takip ediyor ve müşterilerimize azami standartlarda hizmet vermeye gayret ediyoruz. Ancak bu konu tek yönlü değildir. Sektörden profesyonel destek bekleyen müşterilerimiz de seçici davranmalı ve sektörde profesyonelliğine güvendiği firma ve kişilerle çalışmalıdır.

askin@remaxnet.net
150 kez okundu.

Bir cevap yazın