Tarım öğretiminin buruk yıldönümü

Türkiye’de tarım öğretiminin başlamasının 160. yıldönümü Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Ziraat Mühendisleri ve Peyzaj Mimarları odaları İzmir şubeleri işbirliğiyle düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. Ancak etkinlikte yapılan konuşmalar, tarım sektörünün koca bir sorun yumağıyla boğuştuğunu bir kez daha gösterdi. Etkinliğin açılış töreninde konuşan E.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semih Erkan, Türkiye’deki tarımsal yapının çağdaş bir konuma gelemediğini belirterek, “Özellikle 1980’li yıllardan sonra kalkınma sanayileşme ile özdeş tutuldu, tarım ikinci plana itildi. Ulusal bütçeden sektöre ayrılan yatırımların payı giderek azaldı. Hatta işlevlerini son derece iyi yürüten birçok kamu kuruluşu devre dışı bırakıldı” dedi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır da, sayıları 27’yi aşan ziraat fakültelerinin birçoğunda yetersiz akademik ve fiziki altyapı nedeni ile teorik ve uygulama olanağı bulunmadığını savundu. Uygulanan yanlış politikalar nedeniyle tarımsal arazilerin yok edildiğini açıklayan Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Erhan Küçükerbaş, ekoloji temelli planlama kararlarının yaşama geçirilmesini istedi. Etkinlik, Akşam Gazetesi Yazarı Nedim Atilla’nın “2006’ya Bakış” ve E.Ü. Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ecmel Erlat’ın “Küresel Isınma ve Tarıma Etkisi” konulu konferansları ve mezuniyette 50. yıllarını dolduran Prof.Dr. Metin Talim, Erdoğan Çiner ve F.Şükran Engin’e plaketlerinin verilmesi ile sona erdi.

Bir cevap yazın