9. Nükleer Bilimler ve Teknoloileri Kongresi

Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu işbirliğiyle 14 – 16 Eylül 2005 tarihlerinde Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde “9. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi” gerçekleştirilecek. 14 Eylül Çarşamba günü saat 09.30’daki açılış konuşmalarıyla başlayacak program kapsamında; Türkiye’de nükleer enerjinin geçmişi, nükleer enerjide yeni arayışlar, küresel iklim değişikliğinde enerji üretiminin rolü, dünyada Çernobil’den alınan dersler, görüntü kalitesinin görsel ve matemaktiksel olarak ölçülmesi, çevre kirliliği çalışmalarında radyokronolojik yöntemler, prototip kontrol çubuğu yapımı, kaya tipi oksit nükleer yakıt üretimi, yapı malzemelerinin radyasyon tutuculuk özelliklerinin belirlenmesi, midye izleme programı kapsamında radyoaktivite ve ağır metal bulguları, ülkemizde yapılan radyoekolojik araştırmalar, nükleer enformasyon, radyasyon hasarlarının tanı ve tedavi yöntemleri, girişimsel kardiyoloji incelemelerinin hasta dozlarının farklı yöntemlerle ölçümü, İstanbul atmosferinde eser element kirliliğinin faktörel analizi, nükleer terörizm, radyasyon ve nükleer kazalar, tekstil atık sularının gama ışınları ile arıtılması gibi konular ele alınacak. (Ege Ajans)

Bir cevap yazın